Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật IGRP với cấu trúc lệnh running config p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật igrp với cấu trúc lệnh running config p5', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 220 Địa chỉ lớp A có subnetmask mặc định là Địa chỉ lớp B có subnet mask mặc định là Địa chỉ lớp c có subnet mask mặc định là RIPv1 l à giao th ức đ ịnh tuyến được sử dụng phổ biến vì mọi router IP đều có hỗ trợ giao thức này. RIPv1 được phổ biến vì tính đơn giản và tính tương thích toàn cầu của nó. RIPv1 có thể chia tải ra tối đa là 6 đường có chi phí bằng nhau. Sau đây là những điểm giới hạn của RIPv1 Không gửi thông tin subnet mask trong thông tin định tuyến Gửi quảng bá thông tin định tuyến theo địa chỉ Không hỗ trợ xác minh thông tin định tuyến Không hỗ trợ VLSM và CIDR RIPv1 được cấu hình đơn giản như trong hình Hình Đặc điểm của RIP phiên bản 2 RIPv2 được phát triển từ RIPv1 nên nó vẫn có các đặc điểm như RIPv1 Là một giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách sử dụng số lượng hop làm thông số định tuyến Sử dụng thời gian holddown để chống lặp vòng thời gian này mặc định là 180 giây Sử dụng cơ cế split horizon để chống lặp vòng Giá trị hop tối đa là 15 RIPv2 có gửi subnet mask đi kèm với các địa chỉ mạng trong thông tin định tuyến. Nhờ đó RIPv2 có thể hỗ trợ VLSM và CIDR 221 RIPv2 có hỗ trợ việc xác minh thông tin định tuyến. Bạn có thể cấu hình cho RIP gửi và nhận thông tin xác minh trên cổng giao tiếp của router bằng mã hoá MD hay không mã hoá RIPv2 gửi thông tin định tuyến theo địa chỉ multicast So sánh RIPvl và RIPv2 RIP sử dụng thuật toán định tuyến theo vectơ khoảng cách. Nếu có nhiều đường đến cùng một đích thì RIP sẽ chọn đường có số hop ít nhất. Chính vì dựa vào số lượng hop để chọn đường nên đôi khi con đường mà RIP chọn không phải là đường nhanh nhất đến đích RIPv1 cho phép các router cập nhật bảng định tuyến của chúng theo chu kỳ mặc định là 30 giây. Việc gửi thông tin định tuyến cập nhật liên tục như vậy giúp cho topo mạng được xây dụng nhanh chóng. Để tránh bí lặp vòng vô tận. RIP giới hạn số hop tối đa để chuyển gói là 15hop . Nếu tới được và gói dữ liệu đến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.