Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ổ đĩa SSD p1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ổ đĩa ssd p1', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ô đĩa SSD Bạn phải tắt máy tính rồi mới lắp ổ đĩa mới vào. Sau đó khởi động máy tính lại. Chương trình Disk Management sẽ tự động phát hiện và yêu cầu bạn ghi một chữ ký đặc biệt lên ổ đĩa giúp cho Windows Server 2003 nhận diện được ổ đĩa này. Theo mặc định ổ đĩa mới được cấu hình là một đĩa dynamic. Máy tính hỗ trợ hot swap . Bạn chỉ cần lắp thêm ổ đĩa mới vào theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà không cần tắt máy. Rồi sau đó dùng chức năng Action Rescan Disk của Disk Manager để phát hiện ổ đĩa mới này. . Tạo partition volume mới. Nếu bạn còn không gian chưa cấp phát trên một đĩa basic thì bạn có thể tạo thêm partition mới còn trên đĩa dynamic thì bạn có thể tạo thêm volume mới. Phần sau hướng dẫn bạn sử dụng Create Partition Wizard để tạo một partition mới Nhấp phải chuột lên vùng trống chưa cấp phát của đĩa basic và chọn Create Logical Drive. Xuất hiện hộp thoại Create Partition Wizard. Nhấn nút Next trong hộp thoại này. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Trong hộp thoại Select Partition Type chọn loại partition mà bạn định tạo. Chỉ có những loại còn khả năng tạo mới được phép chọn tuỳ thuộc vào ổ đĩa vật lý của bạn . Sau khi chọn loại partition xong nhấn Next để tiếp tục. Tiếp theo hộp thoại Specify Partition Size yêu cầu bạn cho biết dung lượng định cấp phát. Sau khi chỉ định xong nhấn Next. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Trong hộp thoại Assign Drive Letter or Path bạn có thể đặt cho partition này một ký tự ổ đĩa hoặc gắn mount vào một thư mục rỗng hoặc không làm đặt gì hết. Khi bạn chọn kiểu gắn vào một thư mục rỗng thì bạn có thể tạo ra vô số partition mới. Sau khi đã quyết định xong nhấn Next để tiếp tục. Hộp thoại Format Partition yêu cầu bạn quyết định có định dạng partition này không. Nếu có thì dùng hệ thống tập tin là gì đơn vị cấp phát là bao nhiêu nhãn của partition volume label là gì có định dạng nhanh không Có nén tập tin và thư mục không Sau khi đã chọn xong nhấn Next để .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    78    4    10-12-2023
2    87    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.