Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ổ đĩa SSD p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ổ đĩa ssd p2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Để thực hiện việc giải nén một thư mục tập tin bạn thực hiện tương tự theo các bước ở trên và bỏ chọn mục Compress contents to save disk space trong hộp thoại Advanced Properties. V. THIẾT LẬP HẠN NGẠCH ĐĨA DISK QUOTA . Hạn ngạch đĩa được dùng để chỉ định lượng không gian đĩa tối đa mà một người dùng có thể sử dụng trên một volume NTFS. Bạn có thể áp dụng hạn ngạch đĩa cho tất cả người dùng hoặc chỉ đối với từng người dùng riêng biệt. Một số vấn đề bạn phải lưu ý khi thiết lập hạn ngạch đĩa - Chỉ có thể áp dụng trên các volume NTFS. - Lượng không gian chiếm dụng được tính theo các tập tin và thư mục do người dùng sở hữu. - Khi người dùng cài đặt một chương trình lượng không gian đĩa còn trống mà chương trình thấy được tính toán dựa vào hạn ngạch đĩa của người dùng không phải là lượng không gian còn trống trên volume. - Được tính toán trên kích thước thật sự của tập tin trong trường hợp tập tin thư mục được nén. . Cấu hình hạn ngạch đĩa. Bạn cấu hình hạn ngạch đĩa bằng hộp thoại Volume Propertise đã giới thiệu trong phần trên. Bạn cũng có thể mở hộp thoại này bằng cách nhấp phải chuột lên ký tự ổ đĩa trong Windows Explorer và chọn Propertise. Trong hộp thoại này nhấp chọn tab Quota. Theo mặc định tính năng hạn ngạch đĩa không được kích hoạt. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Các mục trong hộp thoại có ý nghĩa như sau - Enable quota management thực hiện hoặc không thực hiện quản lý hạn ngạch đĩa. - Deny disk space to users exceeding quota limit người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng đĩa khi vượt quá hạn ngạch và nhận được thông báo out of disk space. - Select the default quota limit for new users on this volume định nghĩa các giới hạn sử dụng. Các lựa chọn bao gồm không định nghĩa giới hạn Do not limit disk space giới hạn cho phép Limit disk space to và giới hạn cảnh báo Set warning level to . - Select the quota logging options for this volume có ghi nhận lại các sự kiện liên quan đến sử dụng hạn ngạch đĩa. Có thể ghi nhận khi người dùng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    734    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.