Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ổ đĩa SSD p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ổ đĩa ssd p3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tài liệu hướng dẫn giảng dạy ACL ACE Everyone Read Sales Modify Managers Full Control ACL ACE Everyone Change Sales Read Managers Change . Các quyền truy cập của NTFS. Tên quyền Chức năng Traverse Folder Execute File Duyệt các thư mục và thi hành các tập tin chương trình trong thư mục List Folder Read Data Liệt kê nội dung của thư mục và đọc dữ liệu của các tập tin trong thư mục Read Attributes Đọc các thuộc tính của các tập tin và thư mục Read Extended Attributes Đọc các thuộc tính mở rộng của các tập tin và thư mục Create File Write Data Tạo các tập tin mới và ghi dữ liệu lên các tập tin này Create Folder Append Data Tạo thư mục mới và chèn thêm dữ liệu vào các tập tin Write Attributes Thay đổi thuộc tính của các tập tin và thư mục Write Extendd Attributes Thay đổi thuộc tính mở rộng của các tập tin và thư mục Delete Subfolders and Files Xóa thư mục con và các tập tin Delete Xóa các tập tin Read Permissions Đọc các quyền trên các tập tin và thư mục Change Permissions Thay đổi quyền trên các tập tin và thư mục Take Ownership Tước quyền sở hữu của các tập tin và thư mục Tài liệu hướng dẫn giảng dạy . Các mức quyền truy cập được dùng trong NTFS. Take Ownership Change Permissions Read Permissions Delete Delete Subfolders and Files Write Extended Attributes Write Attributes Create Folder Append Data Create File Write Data Read Extended Attributes Read Attributes List Folder Read Data Traverse Folder Execute File Tên quyền X X X X X X X X X X X X X Full Control X X X X X X X X X X Modify X X X X Read Execute X X X X X List Folder Contents X X X X Read X X X X Write . Gán quyền truy cập NTFS trên thư mục dùng chung. Bạn muốn gán quyền NTFS thông qua Windows Explorer bạn nhấp phải chuột vào tập tin hay thư mục cần cấu hình quyền truy cập rồi chọn Properties. Hộp thoại Properties xuất hiện. Nếu ổ đĩa của bạn định dạng là FAT thì hộp thoại chỉ có hai Tab là General và Sharing. Nhưng nếu đĩa có định dạng là NTFS thì trong hộp thoại sẽ có thêm một Tab là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    12    1    06-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.