Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ổ đĩa SSD p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ổ đĩa ssd p4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Tương tự như Fault-tolerant DFS bạn có thể tạo ra một Stand-alone DFS trên một máy Server Stand-alone tất nhiên là hệ thống đó không có khả năng dung lỗi có nghĩa là khi Server chứa DFS Root hỏng thì các máy trạm sẽ không tìm thấy các tài nguyên chia sẻ trên các Server khác. Nhưng hệ thống Stand-alone DFS được sử dụng rộng rải vì nó đơn giản tiện dụng. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Bài 15 DỊCH VỤ DHCP Tóm tắt Lý thuyết 2 tiết - Thực hành 3 tiết Mục tiêu Các mục chính Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm Kết thúc bài học này cung cấp học viên kiến thức về dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động cho các máy trạm . I. Giới thiệu dịch vụ DHCP. II. Hoạt động của giao thức DHCP. III. Cài đặt dịch vụ DHCP. IV. Chứng thực dịch vụ DHCP trong Active Directory. V. Cấu hình dịch vụ DHCP Dựa vào bài tập môn Quản trị Windows Server 2003. Dựa vào bài tập môn Quản trị Windows Server 2003. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ DHCP. Mỗi thiết bị trên mạng có dùng bộ giao thức TCP IP đều phải có một địa chỉ IP hợp lệ phân biệt. Để hỗ trợ cho vấn đề theo dõi và cấp phát các địa chỉ IP được chính xác tổ chức IETF Internet Engineering Task Force đã phát triển ra giao thức DHCP Dynamic Host Configuration Protocol . Giao thức này được mô tả trong các RFC 1533 1534 1541 và 1542. Bạn có thể tìm thấy các RFC này tại địa chỉ http . Để có thể làm một DHCP Server máy tính Windows Server 2003 phải đáp ứng các điều kiện sau - Đã cài dịch vụ DHCP. - Mỗi interface phải được cấu hình bằng một địa chỉ IP tĩnh. - Đã chuẩn bị sẵn danh sách các địa chỉ IP định cấp phát cho các máy client. Dịch vụ DHCP này cho phép chúng ta cấp động các thông số cấu hình mạng cho các máy trạm client . Các hệ điều hành của Microsoft và các hệ điều hành khác như Unix hoặc Macintosh đều hỗ trợ cơ chế nhận các thông số động có nghĩa là trên các hệ điều hành này phải có một DHCP Client. Cơ chế sử dụng các thông số mạng được cấp phát động có ưu điểm hơn so với cơ chế khai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    266    6    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.