Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ổ đĩa SSD p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tạo special partition mới trên ổ đĩa ssd p5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Trong cửa sổ DHCP mục tuỳ chọn tương ứng sẽ xuất hiện các thông tin định cấp phát. VII. CẤU HÌNH DÀNH RIÊNG ĐỊA CHỈ. Giả sử hệ thống mạng của bạn sử dụng việc cấp phát địa chỉ động tuy nhiên trong đó có một số máy tính bắt buộc phải sử dụng một địa chỉ IP cố định trong một thời gian dài. Bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách dành một địa chỉ IP cho riêng máy đó. Việc cấu hình này được thực hiện trên từng scope riêng biệt. Các bước thực hiện Chọn menu Start Programs Administrative Tools DHCP. Trong ô bên trái của cửa sổ DHCP mở rộng đến scope bạn định cấu hình chọn mục Reservation chọn menu Action New Reservation. Xuất hiện hộp thoại New Reservation. Đặt tên cho mục này dành riêng này trong ô Reservation Name có thể là tên của máy tính được cấp địa chỉ đó. Trong mục IP Address nhập vào địa chỉ IP định cấp cho máy đó. Tiếp theo trong mục MAC Address nhập vào địa chỉ MAC của máy tính đó là một chuỗi liên tục 12 ký số thập lục phân . Bạn có thể ghi một dòng mô tả về địa chỉ vào mục Description. Supported Types có ý nghĩa DHCP only chỉ cho phép máy client DHCP yêu cầu địa chỉ này bằng cách sử dụng giao thức DHCP. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy BOOTP only chỉ cho phép máy client DHCP yêu cầu địa chỉ này bằng cách sử dụng giao thức BOOTP là tiền thân của giao thức DHCP . Both máy client DHCP có thể dùng giao thức DHCP hoặc BOOTP để yêu cầu địa chỉ này. Lặp lại thao tác trên cho các địa chỉ dành riêng khác. Cuối cùng nhấn chọn Close. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Bài 16 QUẢN LÝ IN ẤN Tóm tắt Lý thuyết 2 tiết - Thực hành 2 tiết Mục tiêu Các mục chính Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm Kết thúc bài học này cung cấp học viên kiến thức về dịch vụ in ấn trên mạng như cài đặt máy in mạng quản lý cấp quyền sử dụng máy in mạng . I. Cài đặt máy in mạng. II. Quản lý thuộc tính máy in. III. Cấu hình thông số port. IV. Cấp quyền trên máy in mạng V. Cấu hình Print Server Dựa vào bài tập môn Quản trị Windows Server 2003. Dựa vào bài tập môn Quản trị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.