Giáo trình hình thành ứng dụng khảo sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p6

Nhưng quản lý trở thành một khoa học thì khởi đầu phải nói là phương Tây. ở thế kỷ này, nhất là trước thập kỷ 70, quản lý học phát triển nhanh chóng, các học phái mọc ra như nấm, một cảnh tượng phát triển rực rỡ. Cần phải nói rằng, về mặt khoa học hoá, định lượng hoá về quản lý thì quản lý phương Tây có công đầu. Tóm lại: Quản lý doanh nghiệp kiểu Trung Quốc và Nhật Bản cần phải có nét khái quát lớn. Song nó không phải là trạng thái tĩnh, mà là trạng. | TÀI LIÊU THAM KHẢO hiện Đại hội Đảng 6 7 8 2. Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lê nin tập 2 -NXBGD 3. Giáo trình Lịch sử học thuyết kinh tế - NXBGD Í995 4. Cơ chế thị trường và vai trò kinh tế của nhà nước ở Việt Nam NXB thống kê Í994 5. Đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý ở nước ta 6. Quản lý Nhà nước về kinh tế 7. Tính chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong nền KTTT ở nước ta hiện nay. 8. Kinh tế học của Samuelson - NXBGD 9. Kinh tế học của David Begg - NXBGD 52 10. Tạp chí - Kinh tế và dự báo 3 98 - Kinh tế phát triển 68 98 88 98 97 98 - Thông tin lý luận 7 98 - Tạp chí luật 3 98 53 Kinh tế là một thế giới động luôn phát triển và không ngừng thay đổi nhất là vào thời đại ngày nay khi chạm ngõ thế kỷ XXI trên thế giới chu trình toàn cầu hoá là tất yếu khách quan của tăng trưởng nó tạo ra những khó khăn và thách thức mới cho các doanh nghiệp ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Việc quản lý tốt hay không luôn là vấn đề có ảnh hưởng đến sự tổn vong của một doanh nghiệp. Nhưng để quản lý tốt cần phải có những yếu tố nào yếu tố kinh doanh hiện đại hay yếu tố quản lý truyền thống. Quá trình phát triển các học thuyết quản lý trải qua hàng nghìn năm những gì tích luỹ của quá khứ là của cải cho tương lai. Đặc biệt với phong thái quản lý phương Đông - một phong thái gần gũi với Việt Nam vẫn đứng trong kinh doanh thời đại viễn thông - tên lửa . Nổi bật nhất là chính sách vị đức trung dung trong Đức trị - Khổng Tử. Người viết quyết định thích giới thiệu tìm hiểu liệu trong giai đoạn này nó còn đúng đắn hay không hay đã lỗi thời.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.