Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích chất lượng nông sản bằng kỹ thuật điều chỉnh nhiệt p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích chất lượng nông sản bằng kỹ thuật điều chỉnh nhiệt p2', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giải pháp hữu hiệu cho vấn đề trên là sử dụng quạt gió để làm bộ phận tạo áp. Có hai quạt thuờng dùng để tạo áp Quạt ly tâm. Không khí đi vào theo chiều dọc trục hoành theo phuơng tiếp tuyến với cánh quạt. Quạt có đặc điểm là có miền áp suất điều tiết cao tạo ra tốc độ gió lớn cho nên thuờng áp dụng loại quạt gió này cho các hệ thống sấy lớn. Quạt hướng trục. Không khí đuợc thổi theo chiều dọc trục trục cánh quạt. Đây là loại quạt có miền áp suất điều tiết nhỏ thuờng đuợc dùng cho các loại máy sấy cỡ vừa và nhỏ. Buồng sấy. Buồng sấy chính là nơi diễn ra quá trình sấy hay quá trình trao đổi nhiệt ẩm giữa khí sấy với nông sản. Tuỳ theo nguyên tắc hoạt động mà buồng sấy có hệ thống các kênh dẫn khí phân phối và làm đều dòng khí sấy thổi qua hạt sấy. . Tính chất chung của vật liệu sấy. Để qúa trình sấy đạt hiệu quả cao không làm giảm chất luợng của nông sản sau khi sấy ta cần tìm hiểu các tính chất chung làm ảnh huởng đến quá trình sấy của hạt . Sự hô hấp của nông sản dạng hạt. Nông sản dạng hạt có tính chất nhu một cơ thể sống ở trạng thái độ ẩm cao nhiệt độ môi truờng lớn hạt sẽ hô hấp mạnh. Quá trình này diễn ra làm ôxi hoá các chất hữu cơ trong hạt và sinh ra nhiệt làm hạt bị nóng lên phôi sẽ phát triển thành hạt mầm. Kết quả của quá trình hô hấp hạt là giảm khối luợng chất luợng của hạt thậm chí hạt có thể hỏng hoàn toàn. Vì vậy không những sau khi thu hoạch về cần sấy khô ngay hạt mà trong quá trình bảo quản cũng cần thuờng xuyên theo dõi nhiệt độ nơi bảo quản và tiến hành sấy khô kịp thời để làm ngừng sự hô hấp của hạt. Đại luợng đặ trung cho sự hô hấp của hạt là cuờng độ hô hấp. Độ ẩm của hạt. Khi hạt có độ ẩm dưới độ ẩm bảo quản thì cường độ hô hấp không đáng kể. Khi độ ẩm tăng thì cường độ hô hấp cũng tăng dần. Độ ẩm hạt tăng đêh một giới hạn nhất định thì cường độ hô hấp đột nhiên tăng lên. Sự tăng đột biến cường độ hô hấp là do quá trình sinh học trong sản phẩm biểu hiện là đã xuất hiện lượng nước tự do trong các tế bào của hạt. Độ ẩm ứng với tế bào

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.