Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích chất lượng nông sản bằng kỹ thuật điều chỉnh nhiệt p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích chất lượng nông sản bằng kỹ thuật điều chỉnh nhiệt p4', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thanh ghi điều khiển nguồn. Thanh ghi điều khiển nguồn PCON chứa các bit điều khiển chế độ nguồn. Bit SMOD bit 7 tăng gấp đôi tốc độ baud của port nối tiếp khi port này hoạt động ở chế độ 1 2 hoặc 3. Các bit 4 5 6 của PCON không đuợc định nghĩa. Các bit 2 và 3 là các bit cờ đa mục đích dành cho ứng dụng của nguời sử dụng . Các bit điều khiển nguồn nguồn giảm PD bit 1 và nghỉ IDL bit 0 . Lệnh thiết lập bit PD 1 sẽ là lệnh cuối cùng đuợc thực thi truớc khi đi vào chế độ nguồn giảm. ở chế độ nguồn giảm Mạch dao động trên chip ngừng hoạt động. Mọi chức năng ngừng hoạt động . Nội dung của Ram trên chíp đuợc duy trì. Các chân port duy trì mức logic của chúng. ALE và PSEN đuợc giữ ở mức thấp. Chỉ ra khỏi chế độ này bằng cách reset hệ thống. Trong suốt thời gian chế độ nguồn giảm Vcc có điện áp 2V. Cần phải giữ cho Vcc có điện áp không thấp hon sau khi đạt đuợc chế độ nguồn giảm cần phục hồi Vcc 5V tối thiểu 10 chu kỳ dao động truớc khi chân RST đạt mức thấp lần nữa. Lệnh thiết lập bit IDL 1 sẽ là lệnh sau cùng đuợc thực thi truớc khi đi vào chế độ nghỉ. ở chế độ nghỉ tín hiệu clock nội đuợc khoá không cho đến CPU nhung không khoá đối với các chức năng ngắt định thời và port nối tiếp. Trạng thái CPU đuợc duy trì và nội dung của tất cả các thanh ghi cũng đuợc giữ không đổi. Các chân port cũng đuợc duy trì các mức logic của chúng. ALE và PSEN đuợc giữ ở mức cao. Chế độ nghỉ kết thúc bằng cách cho phép ngắt hoặc bằng cách reset hệ thống. . Bộ đếm bộ định thời của AT89C52. AT89C52 có ba bộ định thời bộ đếm chúng có thể đựợc dùng làm bộ định thời để tạo trễ thời gian hoặc làm bộ đếm để đếm các sự kiện xảy ra bên ngoài bộ vi điều khiển. Timer 0 và Timer 1 Cả hai bộ định thời Timer 0 và Timer 1 đều có độ dài 16 bit. Do AT89C52 có cấu trúc 8 bit nên mỗi bộ định thời được truy nhập dưới dạng hai thanh ghi độc lập là byte thấp TL0 đối với Timer 0 TL1 đối với Timerl và byte cao TH0 TH1. Để vi điều khiển xác định xem sử dụng Timer nào cũng như xác định việc dùng nó làm bộ định .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    12    1    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.