Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích chất lượng nông sản bằng kỹ thuật điều chỉnh nhiệt p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích chất lượng nông sản bằng kỹ thuật điều chỉnh nhiệt p5', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | độ kích phát sườn hay kích phát mức của các ngắt phần cứng. Nếu chuyển các bit IT0 và IT1 lên cao thì các ngắt phần cứng ngoài INTO và INT1 trở thành các ngắt kích phát sườn. Khi đó nếu có một tín hiệu chuyển từ cao xuống thấp cấp cho chân thì bộ vi đièu khiển sẽ bị ngắt và buộc nhảy đến bảng vector ngắt tại địa chỉ 0013H để thực hiện trình phục vụ ngắt. Đối với trường hợp kích phát sườn nguồn ngắt ngoài phải được giữ ở mức cao tối thiểu là một chu kỳ máy và sau đó duy trì mức thấp cũng tối thiểu một chu kỳ máy để đảm bảo bộ vi điều khiển nhận biết được quá trình chuyển sườn xung từ cao xuống thấp. Sườn xuống của xung được chốt lại và lưu ở thanh ghi TCON. Các bit và giữ các sườn được chốt của chân INT0 và INT1 tương ứng. Các bit này hoạt động như các cờ ngắt đang được phục vụ bật lên thì nó báo cho thiết bị bên ngoài biết rằng ngắt hiện nay đang được xử lý và trên chân INTn sẽ không có ngắt nào được đáp ứng chừng nào ngắt này chưa được phục vụ xong. Khi các trình phục vụ ngắt kết thúc nghĩa là khi thực hiện lệnh RETI các bit và được xoá để báo rằng 8051 sẵn sàng đáp ứng các ngắt khác trên chân đó. Để có thể nhận được một ngắt khác thì tín hiệu trên chân đó phải trở lại mức cao sau đó xuống thấp để tạo nên một kích phát sườn. Ngắt truyền thông nối tiếp. Như ta đã biết các cờ ngắt phát TI được bật lên 1 khi bit cuối cùng của khung dữ liệu bit Stop được phát đi báo rằng thanh ghi SBUF sẵn sàng phát byte kế tiếp. Trái lại cờ ngắt thu RI được bật lên 1 khi toàn bộ khung dữ liệu kể cả bít Stop đã được nhận. Đối với phương pháp thăm dò chúng ta phải đợi cho cờ TI hay RI bật lên và trong lúc chờ đợi thì bộ vi điều khiển không thể làm được việc gì khác. Còn đối với phương pháp ngắt thì mỗi khi 8051 vừa nhận được một byte hoặc đã sẵn sàng để gửi byte tiếp theo thì đều được thông báo do vậy chúng ta có thể làm được việc khác trong thời gian chờ truyền thông nối tiếp phục vụ. ở 8051 chỉ có một ngắt dành riêng cho truyền thông nối

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.