Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích chất lượng nông sản bằng kỹ thuật điều chỉnh nhiệt p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích chất lượng nông sản bằng kỹ thuật điều chỉnh nhiệt p7', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Mạch công suất. Như ta đã biết không khí được thổi bằng quạt vào buồng đốt trong buồng đốt có phần tử đốt nóng sử dụng điện. ở đây không xét đến tốc độ của quạt gió nên nhiệt độ của lò sấy sẽ thay đổi theo nhiệt lượng toả ra của phần tử đốt nghĩa là thay đổi theo dòng điện chạy qua phần tử đốt. Vì vậy muốn điều khiển nhiệt độ ta phải điều khiển được độ lớn dòng điện đi qua phần tử đốt nóng. Có nhiều cách để điều khiển nhưng phương pháp điều khiển bằng 2 Thyristor nối song song ngược được sử dụng nhiều. Nhưng nguyên tắc làm việc của 2 Thyristor nối song song ngược tương tự như Triac nên người ta thường thay 2 Thyristor nối song song ngược bằng Triac. Khi có xung điều khiển tác động vào cực cổng của Triac thì Triac sẽ mở cho dòng đi qua ta có thể điều khiển góc mở của Triac đảm bảo điện áp cung cấp cho phần tử đốt trong lò sấy thay đổi từ 0 tới giá trị lớn nhất. Và trong hệ thống điều khiển ta phải có tín hiệu đồng pha và tín hiệu điều khiển. Trong sơ đồ nguyên lý từ điện áp hình sin ta tạo ra được một xung vuông trên chân INTO đồng pha với sóng hình sin. Xung vuông này sẽ được đưa đến vi điều khiển để xử lý. Xung vuông này sẽ gây ra ngắt trong vi điều khiển. Với ngắt này vi điều khiển đó có thể biết thời điểm bắt đầu một chu kỳ sin. ta thấy góc mở a chính là thời gian trễ của xung điều khiển so với gốc hình sin. Để tạo ra được gúc mở a sau khi dùng ngắt phát hiện gốc hình sin ta chỉ cần nạp cho Timer của vi điều khiển một giá trị tương ứng với góc mở. Việc điều khiển góc mở cho Triac sẽ được lập trình trong vi điều khiển. . Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in của hệ thống. Để vẽ mạch nguyên lý và mạch in chúng tôi sử dụng phần mềm orcad . Đây là một phần mềm rất tiện dụng cho việc thiết kế mạch. Phần mềm orcad gồm 2 phần chính Capture CIS Thiết kế mạch nguyên lý và Layout plus Tạo mạch in . Với việc làm mạch in vì mạch có nhiều dây nối nên chúng tôi sử dụng mạch in 2 lớp. Sơ đổ nguyên lý và sơ đổ mạch in của hệ thống như sau .1. Sơ đồ nguyên lý. .2 TU

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.