Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích chất lượng nông sản bằng kỹ thuật điều chỉnh nhiệt p9

Sau bốn tháng thực hiện với nhiều cố gắng và nỗ lực của bản thân cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thị Hoài Sơn, thầy Nguyễn Văn Hồng, đến nay báo cáo tốt nghiệp của em đã hoàn thành đúng thời gian qui định và đúng yêu cầu đặt ra là thiết kế một mạch đo, điều khiển và hiển thị nhiệt độ khí sấy dùng vi điều khiển. Để thực hiện được yêu cầu trên em đã nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề về vi điều khiển, vi xử lý, các phương pháp đo. | Các chỉ dẫn của hợp ngữ ChR d n include ây là chũ dũn cho chũũng trình dũch biũt nũi lũu giũ thũ viũn các thanh ghi . Cấu trúc include thũ viũn bũn cũn sũ dũng Khi viết chũũng trình cho MCS51 include ChR dRn ORG Chũ dũn này giúp cho chũũng trình dũch biũt ũũũc mã lũnh theo sau chũ dũn này. c ghi vào tũ ũũa chũ nào trong ROM. ChR dRn END Chũ dũn này thông báo cho chũũng trình dũch biũt chũũng trình đã kũt thúc. Chỉ dẫn EQU Được dùng để định nghĩa một hằng số. Chỉ dẫn EQU không sử dụng ô nhớ để cất dữ liệu mà thực hiện gán một hằng số cho nhãn sao cho khi nhãn xuất hiện trong chương trình thì giá trị hằng số sẽ được thay thế cho nhãn. Chỉ dẫn DB DB là chỉ dẫn dữ liệu 8 bit và được sử dụng hết sức rộng rãi khi lập trình hợp ngữ 8 bit dữ liệu được định nghĩa có thể ở dạng thập phân nhị phân Hexa hay Ascii. Đối với dữ liệu thập phân thì có D sau số thập phân số nhị phân thì có chữ B và dữ liệu dạng Hexa thì có chữ H và dù dữ liệu ở dạng nào thì hợp ngữ luôn chuyển về dạng hexa. Để lập trình cho 8051 có rất nhiều phần mềm nhưng các lập trình khuyên là khi lập trình cho 8051 nên sử dụng phần mềm Reads51. Sau khi chạy file ta có giao diện của reads51 sau đó vào Project chọn New project và đặt tên sau đó nhấn ok. Tiếp theo nhấn chuột phải vào tên và chọn Create New Module đặt tên và lựa chọn ngôn ngữ lập trình. Sau khi lập trình xong nhấn F2 để dịch ra file Hex Giao diện của Read51 như sau Hình - Giao diện của Reads51. Sau khi lập trình và dịch chương trình xong ta tiến hành nạp chương trình vào chip. Để nạp chương trình cho bất kỳ một chip vi điều khiển nào thì đều cần có một chương trình để nạp. Đối với họ 8051 phần mềm được sử dụng phổ biến đó là EZDL với các phiên bản . Sau khi chạy file nhấn vào send chọn file cần nạp có đuôi .hex và ok thế là chương trình sẽ được nạp vào chip Giao diện của phần mềm nạp chip của 8051 như sau Hình - Giao diện cuả phần mềm . Sau đây là chương trình đo và điều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    68    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.