Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích lỗi bằng lệnh On error goto p1

Sau khi nhập xong giá trị từ ngày và đến ngày, thông tin chi tiết về các mặt hàng bán ra trong phạm vi ngày đó được tổng hợp theo như giao diện cầu chi tiết: - Các nút Tiến, Lùi để định vị hoá đơn cần làm việc; - Nút Thêm mới để bắt đầu tạo mới một hoá đơn; - Nút Xoá HĐ để xoá hoá đơn hiện tại. Yêu cầu phải có xác nhận trước khi xoá; - Nút In HĐ để in chi tiết hoá đơn bán hàng ra report | Giáo trình tiìnti Mnhứng dụng phân ch lỗi bằng lệnh On errOr goto a b Sẽ nhận được thông báo lỗi Vì b 0. Bẫy lỗi Mục đã trình bày những kỹ năng để xử lý lỗi khi đang soạn thảo chương trình. Các thao tác đó chỉ được thực hiện trong lúc đang xây dựng phần mềm VBA IDE do người lập trình xử lý. Khi phần mềm đã được đóng gói để chuyển đến người dùng nếu gặp lỗi nó sẽ hiển thị một hộp tthoại thông báo lỗi Error Dialog cho biết lý do vắn tắt về lỗi. Sau khi bạn nhấn OK chương trình sẽ ngừng hoạt động bị thoát. Để xử lý lỗi trong tình huống này có 2 phương pháp bẫy lỗi mà chúng tôi đưa ra dưới đây để tham khảo hy vọng bạn sẽ chọn lựa được tình huống phù hợp để sủ dụng một trong các phương pháp này đảm bảo chương trình viết ra chạy được đúng theo mục đích. Sử dụng lệnh On Error Resume Next Khi đó từ chỗ đó trở đi nếu chương trình gặp lỗi nó sẽ bỏ qua ignore hoàn toàn. Điểm này tiện ở chỗ giúp chương trình EXE của ta tránh gặp lỗi thoát khỏi đột ngột như phân tích ở trên. Nhưng nó cũng bất lợi là khi khách hàng cho hay họ gặp những trường hợp lạ không giải thích được vì lỗi đã bị bỏ qua mà không ai để ý thì ta cũng bí luôn có thể không biết bắt đầu từ đâu để gỡ lỗi. Do đó trong lúc gỡ lỗi ta không nên dùng nó nhưng trước khi giao cho khách hàng bạn nên cân nhắc kỹ có nên sử dụng trong các đoạn mã lệnh hay không. Ví dụ sử dụng On Error Resume Next để bỏ qua lỗi Trang 154 Function A chia B a b As Double As Double On Error Resume Next A chia B Null A chia B a b End Function Trong chương trình con trên nếu b 0 lệnh AchiaB a b sẽ gặp phải lỗi. Do có lời khai báo On Error Resume Next nên lệnh lỗi này được bỏ qua không thực hiện . Tức là giá trị hàm là Null. Sử dụng câu lệnh On Error Goto nhãn Khi một thủ tục được đặt câu lệnh này nếu gặp phải một lỗi nào đó VBA sẽ chuyển thẳng việc thực hiện đến nhãn đã chỉ định. Thông thường các lệnh tiếp theo của nhãn là xử lý các tính huống lỗi. Sau đây là ví dụ sử dụng phưưong pháp On Error Goto nhãn để bẫy lỗi Function A chia B a b As

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.