Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích lỗi bằng lệnh On error goto p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích lỗi bằng lệnh on error goto p2', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trước khi bước vào học lập trình CSDL các bạn hãy xem cách thức làm việc như thế nào Trong đó - Tầng ứng dụng bao gồm những giao diện người sử dụng cũng như những công cụ đơn giản mà người lập trình có thể dùng để xử lý dữ liệu theo các bài toán - Tầng Kết nối dữ liệu bao gồm tập hợp các công cụ phương thức để kết nối tới những dữ liệu cần làm việc trong CSDL. Ở đây tầng kết nối bao gồm các chuẩn Microsoft Jet và các lớp đối tượng DAO - Tầng Cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng các query trong cơ sở dữ liệu thực tại. Như vậy để lập trình trên một CSDL phải sử dụng các đối tượng các phương thức ở tầng kết nối như là những công cụ để có thể truy cập được vào CSDL tác nghiệp xử lý. Tầng kết nối đó chính là Jet và DAO mà chúng ta sẽ được tìm hiểu dưới đây. Lớp đối tượng DAO Cấu trúc một CSDL bao gồm nhiều thành phần đòi hỏi lập trình cũng cần có những thành phần tương ứng để làm việc. Lớp các thành phần tương ứng để có thể lập trình được trên toàn bộ cấu trúc CSDL là lớp các đối tượng DAO. Chúng có tên gọi có những tập thuộc tính các phương thức làm việc và có quan hệ mật thiết với nhau. Cây phân cấp lớp các đối tượng DAO sau đây thể hiện điều đó Trang 164 Workspaces Trong đó Workspaces - định nghĩa tập hợp các vùng làm việc. Đây có thể coi là lớp làm việc cao nhất. Về lý thuyết có thể khai báo một vài vùng làm việc Workspace những trên thực tế chỉ cần khai báo một vùng làm việc và vùng này luôn được khai báo ngầm định cho CSDL hiện tại. Nên sẽ không cần bàn nhiều đến lớp các WorkSpace này Databases - định nghĩa tập hợp các CSDL Access cần làm việc trên một dự án RecordSets- định nghĩa các tập hợp bản ghi Records cần làm việc QueryDefs - định nghĩa tập hợp các Query để làm việc. Querydefs và Recordsets là khả năng truy xuất xử lý dữ liệu Data Manipulation của DAO TableDefs - định nghĩa tập hợp các bảng Table cần làm việc. Đây là khả năng định nghĩ dữ liệu Data-Definition Language Relations - định nghĩa tập hợp các quan hệ Relationship cần làm việc Mỗi lớp các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.