Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích lỗi bằng lệnh On error goto p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích lỗi bằng lệnh on error goto p4', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1. Tạo Menu Menu là đối tượng được thiết kế có cấu trúc nhằm gắn kết các chức năng phần mềm lại để người dùng thuận tiện trong việc khai thác các tính năng cũng như CSDL. Có nhiều cách tạo menu trong Access dưới đây chúng tôi trình bày cách đơn giản dễ tạo và hiệu quả đó là sử dụng khả năng Customize của thanh công cụ. Trước khi tạo menu bạn phải đảm bảo đã xây dựng xong đầy đủ các tính năng cần thiết của phần mềm bước này sẽ là cuối cùng mang tính chất gắn kết các chức năng lại thành phần mềm hoàn chỉnh. Giả sử trong CSDL Quản lý lương cán bộ đã làm được những việc sau 1. Đã tạo xong CSDL 2. Đã tạo form nhập dữ liệu cho bảng chucvu form nhập dữ liệu cho bảng phongban form nhập dữ liệu cho bảng canbo 3. Đã tạo xong report để in ra Danh sách chức vụ Danh sách phòng ban 4. Đã tạo xong form tìm kiếm cán bộ theo tên in danh sách cán bộ một phòng ban 5. Đã tạo xong form để giới thiệu phần mềm frmAbout Dưới đây là hướng dẫn để tạo ra hệ thống menu có cấu trúc như sau Trang 184 các mục chọn của menu Hệ thống Các mục chọn của menu Dữ liệu Các mục chọn của menu In ấn Các bước để tọ hệ thống menu trên như sau Bước 1 Tạo một Toolbar mới Nhấn chuột phải lên thanh công cụ của Access chọn Customize clipboard Form View Formatting Form Report Hộp thoại Customize xuất hiện Trang 185 Để tạo mới một thanh công cụ nhấn nút New. Hộp thoại sau xuất hiện yêu cầu gõ vào tên cho thanh công cụ Hãy gõ tên cho thanh công cụ giả sử Quản lý lương. Gõ xong nhấn OK. Khi đó mà hình làm việc xuất hiện một thanh công cụ trắng. Công việc tiếp theo là xây dựng hệ thống Menu trên thanh công cụ này. Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.