Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích sơ đồ lập trình chăm sóc cây trồng p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích sơ đồ lập trình chăm sóc cây trồng p3', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Từ công thức 2-1 2-2 2-3 có LNCT WR. S .10-3 - LNM Kcr. PET. S. 10-3 - LNM Kcr. Qs 2 -08 . S. 10-3 - LNM Từ việc tính toán thiết kế động cơ bơm ta chọn bơm có công suất Q do vậy tuỳ thuộc vào nhiệt độ Ta năng lượng bức xạ Qs ta có thời gian cho mỗi lần tưới là t LNCT Q LNCT Q h 2-4 . . Bố trí sơ đồ hệ thống tưới phun mưa và các thông số kỹ thuật . Cường độ phun mưa Cường độ phun mưa ô là lượng mưa rơi xuống một trong đơn vị thời gian phút trên một đơn vị diện tích mm2 và được xác định theo công thức ô mm ph hay mm h 2-5 . Trong đó h- Bề dày lớp nước tưới phun được trong một đơn vị thời gian phút hay giờ trên một đơn vị diện tích mm2 t- Thời gian tưới ph h Theo sổ tay thuỷ khí của tác giả Hoàng Ngọc Bình NXB Khoa học kỹ thuật 2000 45 ta có thể tính toán cường độ phun mưa trung bình của máy hay vòi theo công thức ôtron 10 g7 mm giờ 2-6 . Trong đó ôtron- Cường độ phun trung bình trong diện tích phun hình tròn mm giờ . q - Lưu lượng trung bình của vòi phun hay máy phun mưa m3 giờ . n - Hệ số phun mưa hữu ích 0 8 - . F - Diện tích được hứng mưa dưới vòi hay máy phun mưa. F n. R2 2-7 . R Bán kính phun m . Khoa Cơ Điên - 22 - Trường ĐHNN I - Hà Nội Thông qua công thức trên ta có thể đặt được cấu hình của hệ thống bơm nhưng trong thực tế để giám sát và điều khiển hệ thống linh hoạt thì ta phải đo cường độ phun thực tế theo công thức ôtt 1000 W mm ph 2-8 . Trong đó ôtt - Cường độ phun thực tế. W- Lượng nước tưới phun mưa rơi vào vũ kế m3 . - Diện tích miệng trên của vũ kế m2 . t - Thời gian đo phút . Bảng 2-2 Cường độ phun mưa cho phép với từng loại đất Loại đất Cường độ mưa trung bính cho phép mm ph Độ dốc mặt ruộng 0 0 05 0 05 0 08 0 08 0 12 0 12 Có xới Không xới Có xới Không xới Có xới Không xới Có xới Không xới Đất cát 0 85 0 85 0 85 0 63 0 63 0 42 0 42 0 21 Đất cát b ị nén chặt 0 75 0 63 0 53 0 42 0 32 0 32 0 32 0 17 Đất cát n hẹ 0 74 0 42 0 53 0 42 0 33 0 25 0 32 0 17 Đất cát n hẹ bị nén 0 53 0 32 0 32 0 21 0 32 0 17 0 21 0 12 Đất thịt trung bính 0 42 0 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.