Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích sơ đồ lập trình chăm sóc cây trồng p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích sơ đồ lập trình chăm sóc cây trồng p7', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | cho phép ngắt và trạng thái của chân quan hệ với sự lựa chọn chế độ ngắt. ở cấp độ chip do trạng thái tự nhiên của cổng nối dây OR ngắt GPIO không phải là ngắt nhạy theo sườn hay ngắt nhạy theo mức. Chúng có thể được lựa chọn là nhạy theo sườn nhưng nhạy theo mức phải được tháo bỏ khỏi đường ra ngắt của cổng nối dây OR. Nếu không có ngắt GPIO nào đang xác nhận thì một ngắt GPIO sẽ được sinh ra bất cứ khi nào bit cho phép ngắt của một chân GPIO được set và chân GPIO chuyển sang cao hoặc thấp một cách thích hợp. Một khi điều này xảy ra đường ra của ngắt INTO sẽ được kéo xuống thấp để xác nhận ngắt GPIO Giả định rằng các điều kiện sinh ngắt của hệ thống là cho phép như là cho phép ngắt GPIO toàn cục và cho phép ngắt toàn cục . Lưu ý rằng cho phép ngắt ở chân có thể xác nhận đầu ra ngắt INTO ngay lập tức nếu như điều kiện chế độ ngắt đã sẵn sàng xuất hiện ở chân. Một khi INTO được kéo xuống mức thấp nó sẽ tiếp tục giữ INTO ở mức thấp cho đến khi một trong các điều kiện sau đây thay đổi - Bit cho phép ngắt ở chân được xóa - Điện áp ở chân chuyển đổi sang trạng thái đối lập . - Trong chế độ thay đổi ngắt thanh ghi dữ liệu được đọc do đó thiết lập mức độ ngắt nội tại sang trạng thái đối lập. - Chế độ ngắt bị thay đổi do đó trạng thái hiện thời của chân không sinh ra ngắt. Khi một trong các điều kiện trên xảy ra thì đầu ra INTO được giải phóng. Tại thời điểm này các chân khác hoặc chính chân này có thể xác nhận đầu ra ngắt của nó kéo đường chung xuống thấp để xác nhận một ngắt mới. Lưu ý rằng nếu một chân đang xác nhận đường ra ngắt INTO và khi đó một chân khác lại xác nhận đầu ra ngắt của nó thì khi chân trước giải phóng đường ra ngắt của nó mà chân thứ hai đã điều khiển đầu ra ngắt INTO của nó thì sẽ không có sự thay đổi nào được phát hiện ra ở đầu ra ngắt INTO. Tức là sẽ không có ngắt mới nào được xác nhận trên ngắt GPIO. Chú ý sử dụng AND OR trạng thái của chân GPIO và của bit cho phép ngắt toàn cục để nắm bắt được toàn bộ các ngắt của cổng nối dây OR trong khối GPIO.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.