Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích sơ đồ lập trình chăm sóc cây trồng p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích sơ đồ lập trình chăm sóc cây trồng p8', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hình 3-14 Sơ đồ nguyên lý I2C - Chỉ sử dụng 2 chân SDA và SCL để giao tiếp với Bus I2C. - Tốc độ dữ liệu chuẩn là 100 400 kBit s hỗ trợ 50 kbit s. - API xây dựng sẵn khiến cho việc lập trình trở nên dễ dàng. - Chế độ 7 bit địa chỉ hỗ trợ đến 10 bit địa chỉ Module I2CHW bổ sung một thiết bị I2C dưới dạng phần mềm nhúng bus I2C là một chuẩn công nghiệp giao diện phần cứng có hai dây được phát triển bởi hãng Philip. Master khởi tạo tất cả các thao tác truyền thông lên bus I2C và cung cấp xung nhịp cho tất cả các thiết bị Slave. Module I2CHW hỗ trợ chế độ chuẩn với tốc độ lên tới 400 kbit s. Module này không cần sử dụng khối PSoC nào. Nó tương thích với các thiết bị Slave khác trên cùng một bus. c. Module E2PROM - Hoạt động theo nguyên tắc của một EEPROM có định h ớng byte. - Có cấu trúc định hướng theo khối. - Sử dụng bộ nhớ hiệu quả. Module E2PROM là bộ giả lập bộ nhớ EEPROM trong bộ nhớ Flash của PSoC. E2PROM có thể được định nghĩa điểm bắt đầu tại bất kỳ đường biên của khối Flash nào với một byte độ dài từ 1 phần dư còn lại của bộ nhớ Flash. API cho phép người sử dụng đọc hoặc viết từ N byte trong một lần đọc. Module này là một kỹ thuật phần mềm cùng với phần cứng Flash cho ROM của chíp nên nó không chiếm bất kỳ một tài Khoa Cơ Điên - 72 - Trường ĐHNN I - Hà Nội nguyên phần cứng nào của thiết bị PSoC. Bộ nhớ Flash của thiết bị PSoC được tổ chức dưới dạng 256 khối 64 byte đối với thiết bị 16 K. Kỹ thuật Flash của PSoC cho phép đọc từng byte dữ liệu trong bộ nhớ Flash nhưng khi viết lại thì yêu cầu phải viết cả 64 byte cùng một lúc. Vùng lưu trữ của E2PROM phải bắt đầu tại đường biên khối bộ nhớ Flash và có thể bao gồm 1 hoặc nhiều byte. Sử dụng các hàm API là E2Read và E2Write để đọc và ghi dữ liệu. Hàm E2Read của API đọc bộ nhớ Flash bằng cách sử dụng lệnh ROMX của M8C. Lệnh này cho phép đọc bộ nhớ Flash theo từng byte một cách có hiệu quả. Nó yêu cầu sử dụng 8 byte cuối cùng của RAM từ 0xF8 0xFF. Hàm E2Write của API ghi dữ liệu của bộ nhớ Flash theo từng khối dựa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    92    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.