Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tác nhân trihalogen oxy hóa khử các hợp chất hữu cơ p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tác nhân trihalogen oxy hóa khử các hợp chất hữu cơ p3', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh - TĐH K47 Giải thích lưu đồ điều khiển máy khuấy Khi hệ thống cho phép quá trình khuấy bắt đầu thực hiện. Việc đầu tiên là hệ thống kiểm tra nước trong bể đã đạt mức làm việc hay chưa nếu chưa thì không cho máy khuấy làm việc. Khi chắc chắn nước trong bể đã ở mức làm việc thì hệ thống sẽ kiểm tra nồng độ oxy hòa tan trong nước có nhỏ hơn 2mg l hay không. Nếu nồng độ oxy nhỏ hơn thì cho phép cả hai máy khuấy cùng hoạt động. Nếu nồng độ oxy hòa tan lớn hơn 2mg l thì cho phép 2 máy khuấy làm việc ở chế độ luân phiên mỗi máy làm việc luân phiên trong 5 phút. Khi hết thời gian làm việc của quá trình khuấy 90 phút thì dừng hoạt động của máy khuấy kết thúc quá trình khuấy. Trang 28 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh - TĐHK47 Lưu đồ điều khiển van xả nước ra khỏi bể Hình . Lưu đồ điều khiển van đóng mở đường ống xả nước ra khỏi bể Giải thích lưu đồ điều khiển van đóng mở đuờng ống xả nước ra bể Khi hệ thống cho phép quá trình xả nước ra khỏi bể bắt đầu thực hiện van đường ống được mở để xả nước ra bể. Van sẽ vẫn được mở và chỉ bị đóng lại cho đến khi hết thời gian làm việc của giai đoạn này 30 phút hoặc nước trong bể đạt mức cạn. Trong đó nếu nước trong bể đạt mức cạn trước 30 phút thì kết thúc quá trình xả nước ra khỏi bể nếu hết 30 phút mà nước trong bể vẫn chưa đạt mức cạn thì quá trình xả nước ra khỏi bể buộc phải kết thúc để không ảnh hưởng đến các quá trình sau. Trang 29 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh - TĐHK47 Lưu đồ điều khiển van đường ống dẫn bùn Hình . Lưu đồ điều khiển van đóng mở đường ống dẫn bùn Giải thích lưu đồ điều khiển van đóng mở đường ống dẫn bùn Khi hệ thống cho phép quá trình hút bùn bắt đầu thực hiện van đường ống dẫn bùn được mở. Khi vẫn còn bùn trong đường ống thì van được mở liên tục cho dù thời gian của quá trình hút bùn đã hết. Khi hết bùn van sẽ được đóng lại. Trong trường hợp bùn trong đường ống hết trước 15 phút của quá trình thì đến khi hết hẳn 15 phút van .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    54    2    07-12-2023
119    36    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.