Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tác nhân trihalogen oxy hóa khử các hợp chất hữu cơ p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tác nhân trihalogen oxy hóa khử các hợp chất hữu cơ p5', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cách lập trình cho S7-200 nói riêng và cho các PLC của Siemens nói chung dựa trên hai phương pháp cơ bản phương trình hình thang Ladder Logic - LAD và phương pháp liệt kê lệnh Statement List - STL . Với chương trình viết theo kiểu LAD thiết bị lập trình sẽ tự tạo ra một chương trình theo kiểu STL tuy nhiên ngược lại không phải mọi chương trình viết theo kiểu STL cũng có thể chuyển sang được dạng LAD. Khái niệm về phương pháp lập trình LAD LAD là một ngôn ngữ lập trình bằng đồ họa. Những thành phần dùng trong LAD tương ứng với các thành phần của bảng điều khiển bằng rơle. Trong các chương trình LAD các phần tử cơ bản dùng để biểu diễn lệnh logic như sau Tiếp điểm contact là biểu tượng symbol mô tả các tiếp điểm của rơle. Các tiếp điểm có thể là thường hở I I hoặc thường đóng I I . Cuộn dây coin là biểu tượng mô tả rơle được mắc theo chiều dòng điện cấp cho rơle. Hộp box là biểu tượng mô tả các hàm khác nhau nó làm việc khi có dòng điện đến hộp. Những dạng hàm thường được biểu diễn bằng hộp là các bộ định thời timer bộ đếm counter và các hàm toán học. Cuộn dây và các hộp phải được mắc đúng chiều dòng điện. Mạng LAD là đường nối các phần tử thành một mạch hoàn thiện đi từ đường nguồn bên trái sang đường nguồn bên phải. Đường nguồn bên trái là dây nóng đường nguồn bên phải là dây trung hòa hay là đường trở về nguồn cung cấp. Dòng điện chạy từ trái qua các tiếp điểm đóng đến các cuộn dây hoặc các hộp trở về bên phải nguồn. Khái niệm về phương pháp lập trình STL STL là phương pháp thể hiện chương trình dưới dạng tập hợp các câu lệnh. Mỗi câu lệnh trong chương trình kể cả những hình thức biểu diễn một chức năng của PLC. Để tạo ra một chương trình STL người lập trình phải hiểu rõ phương thức sử dụng 9 bit của ngăn xếp logic của S7-200. Ngăn xếp logic là một khối gồm 9 bit chồng lên nhau. Tất cả các thuật toán liên quan đến ngăn xếp đều làm việc với bit đầu tiên hoặc với bit đầu tiên và bit thứ hai củ a ngăn xếp. Giá trị logic mới đều có thể được gửi hoặc được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    248    1    10-12-2023
92    139    3    10-12-2023
131    51    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.