Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tác nhân trihalogen oxy hóa khử các hợp chất hữu cơ p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tác nhân trihalogen oxy hóa khử các hợp chất hữu cơ p6', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | b Cảm biến tiệm cận Cảm biến tiệm cận sử dụng là loại làm việc theo nguyên lý thay đổi điện cảm của phần tử mạch điện. Cấu tạo của nó gồm bốn khối chính cuộn dây và lõi ferit mạch dao động mạch phát hiện mạch đầu ra. Hình . Cảm biến tiệm cận Hình . Cấu tạo nguyên lý cảm biến tiệm cận điện cảm Nguyên lý hoạt động mạch dao động phát ra dao động điện từ tần số radio. Từ trường biến thiên tập trung từ lõi sắt sẽ móc vòng với đối tượng kim loại đặt đối diện với nó. Khi đối tượng lại gần sẽ có dòng điện Foucault cảm ứng trên mặt đối tượng tạo nên một tải làm giảm biên độ tín hiệu dao động. Bộ phát hiện sẽ phát hiện sự thay đổi trạng thái biên độ mạch dao động. Mạch bị phát hiện sẽ ở vị trí ON phát tín hiệu làm mạch ra ở vị trí ON. Khi mục tiêu rời khỏi trường của bộ cảm biến biên độ mạch dao động tăng lên trên giá trị ngưỡng và bộ phát hiện trở về vị trí OFF là vị trí bình thường. Nguyên lý hoạt động được minh họa bởi hình Hình . Chu kỳ phát hiện Trang 58 Hình . Sơ đồ mạch ra của cảm biến Hình . Cảm biến và các đầu dây ra Trong trường hợp thiết kế bể ta chọn cảm biến tiệm cận là loại cảm biến sử dụng nguồn một chiều ba dây DC 3 - wire type của hãng Autonics Đây là loại cảm biến có mạch ra kiểu NPN có ba dây ra trong đó dây nâu brown và xanh dương blue là cung cấp nguồn một chiều 24V cho cảm biến làm việc dây đen black là dây tín hiệu ra sẽ đưa tín hiệu về PLC. Tải Load ở trên hình có thể là một điện trở có giá trị 1k - 2 2kQ. Thiết bị đo mức nước Thiết bị sử dụng đo mức nước trong bể SBR LV3 LV4 là loại cảm biến đo mức theo nguyên lý phao nổi dùng để đo ba mức nước. Một mình nó tương đương với ba cảm biến đo mức độc lập. Cấu tạo chính cảm biến đo mức nước gồm có 3 phao nổi và 3 tiếp điểm tương ứng với ba mức nước cần đo. TANK FULL SENSOR RED COMxMON BLACK MIDDLE SENSOR BLUE LOW SENSOR ORANGE WHITE COMMON ------r--- Hình . Tiếp điểm của cảm biến Hình . Cảm biến đo mức nước Các phao sẽ được thả treo trong bể với độ cao định trước

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.