Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tác nhân trihalogen oxy hóa khử các hợp chất hữu cơ p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tác nhân trihalogen oxy hóa khử các hợp chất hữu cơ p7', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BÉ CÂN BÁNG Hình . Mô hình hệ thống bể SBR Hình . Mô hình bể SBR và sự bố trí các thiết bị Trang 68 Lập trình điều khiển cho mô hình Lưu đồ điều khiển Việc lập lưu đồ điều khiển cho mô hình dựa vào các lưu đồ điều khiển được lập ở chương II mục 2. Ta chỉ thay các thiết bị quá trình hoạt động . bằng các cổng vào ra các biến nhớ từ đó lập chương trình. Bảng phân công các cổng vào ra của PLC đã được trình bày ở Bảng chương này nên dưới đây tôi chỉ xin trình bày bảng các biến nhớ nội M được sử dụng cho việc lập trình Bàng . Bảng biến nhớ nội M sử dụng cho việc lập trình Tên biến Chức năng Cho phép bể SBR 1 hoạt động Cho phép bể SBR 2 hoạt động Cho phép quá trình xả nước vào bể SBR 1 được thực hiện Cho phép quá trình khuấy trong bể SBR 1 được thực hiện Cho phép quá trình lắng trong bể SBR 1 được thực hiện Cho phép quá trình xả nước ra khỏi bể SBR 1 Cho phép quá trình hút bùn khỏi bể SBR 1 được thực hiện Cho phép quá trình xả nước vào bể SBR 2 được thực hiện Cho phép quá trình khuấy trong bể SBR 2 được thực hiện Cho phép quá trình lắng trong bể SBR 2 được thực hiện Cho phép quá trình xả nước ra khỏi bể SBR 2 được thực hiện Cho phép quá trình hút bùn khỏi bể SBR 2 được thực hiện Tham gia tạo xung 1 phút với T37 Tham gia tạo xung 10 phút với T39 cho quá trình khuấy ở bể SBR 2 Tạo chu kỳ làm việc mới cho bể SBR 1 Tạo chu kỳ làm việc mới cho bể SBR 2 Tham gia tạo xung 10 phút với T38 cho quá trình khuấy ở bể SBR 1 Máy khuấy 1 làm việc ở chế độ đồng thời Máy khuấy 2 làm việc ở chế độ đồng thời Máy khuấy 1 làm việc ở chế độ luân phiên Máy khuấy 2 làm việc ở chế độ luân phiên Máy khuấy 3 làm việc ở chế độ đồng thời Máy khuấy 4 làm việc ở chế độ đồng thời Máy khuấy 3 làm việc ở chế độ luân phiên Máy khuấy 4 làm việc ở chế độ luân phiên Tạo chu kỳ làm việc mới cho bể SBR 1 trường hợp thời gian hút bùn dài hơn 15 phút Tạo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
209    132    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.