Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tác nhân trihalogen oxy hóa khử các hợp chất hữu cơ p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tác nhân trihalogen oxy hóa khử các hợp chất hữu cơ p9', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thuyết minh pphần lập trình - kết hợp xem pphần lập trình bằng phương pháp lập trình LAD Network 1 Khởi động hệ thống và tạo xung 1 phút Tạo xung 1 phút Lý do tạo xung 1 phút vì các quá trình làm việc của bể diễn ra trong thời gian dài hơn giá trị có thể của một bộ định thời trong S7-200 giá trị định thời tối đa của S7-200 là 54 vì vậy cần tạo ra một bộ đếm thời gian ảo sử dụng bộ đếm trong đó xung đưa vào bộ đếm có thời gian là 1 phút. Như vậy cứ 1 phút thì bộ đếm tăng một giá trị. Khi 1 thì T37 bắt đầu đếm thời gian. Khi T37 đếm đến giá trị đặt trước 600 1 phút tiếp điểm thường hở T37 1 nên cuộn dây 1 nên tiếp điểm thường đóng 0. Tiếp điểm đặt trước T37 vì vậy bộ định thời T37 không được cung cấp nguồn nuôi nữa nên trở về giá trị 0 tiếp điểm T37 0 và cuộn dây 0 tiếp điểm lại trở lại giá trị logic 1 cho phép cung cấp nguồn điện nuôi T37 T37 lại tiếp tục đếm đến khi đếm đến giá trị đặt trước thì việc đếm lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ như vậy trong 1 phút thì và T37 được đưa lên giá trị logic 1 một lần tạo ra xung để đưa vào các bộ đếm C48 C49 C50 . Khởi động bể SBR 1 Khi ta ấn nút START 1 thì 1 bể SBR 1 được phép làm việc. Khởi động bể SBR 2 Vì bể SBR 2 làm việc sau bể SBR 1 một khoảng trễ là 120 phút nên bộ đếm C50 đặt trước có nhiệm vụ tạo trễ 120 phút khi nào C50 đếm được giá trị 120 2 giờ thì C50 1 lúc đó 1 và bể SBR 2 được phép làm việc. Việc tạo trễ cho bể SBR 2 được trình bày ở Network 2. Ngoài ra khi C50 1 thì T46 có giá trị đặt trước là 600 1 phút cũng bắt đầu được đếm thời gian. T46 tham gia quá trình tạo chu kỳ làm việc cho bể SBR 2 sẽ được trình bày ở Network 4. Network 2 Tạo thời gian trễ cho bể SBR 2 Cứ mỗi lần T37 đếm đến giá trị đặt trước nó lại kích 1 xung cho bộ đếm C50 và khi C50 đếm đến giá trị 120 lần tương đương với thời gian là 120 phút - thời gian trễ cho bể SBR 2 hoạt động. Chân Reset của bộ đếm là tiếp điểm khi 1 thì bộ đếm được đưa về giá trị 0. được đặt trước bộ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    804    4    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.