Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp kinh doanh chủ thể độc lập p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp kinh doanh chủ thể độc lập p2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau nhu tối đa hoá lợi nhuận tối đa hoá doanh thu trong ràng buộc tối đa hoá lợi nhuận tối đa hoá hoạt động hữu ích của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp . song tất cả các mục tiêu cụ thể đó đều nhằm mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu. Bởi lẽ một doanh nghiệp phải thuộc về các chủ sở hữu nhất định chính họ phải nhận thấy giá trị đẩu tu của họ tăng lên khi doanh nghiệp đặt ra mục tiêu là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu doanh nghiệp đã tính tới sự biến động của thị truờng các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Quản lý tài chính doanh nghiệp chính là nhằm thực hiện đuợc mục tiêu đó. Các quyết định tài chính trong doanh nghiệp Quyết định đẩu tu quyết định huy động vốn quyết định về phân phối ngân quỹ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong quản lý tài chính nhà quản lý phải cân nhắc các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài để đua ra các quyết định làm tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu phù hợp với lợi ích của chủ sở hữu. . Vai trò quản lý tài chính doanh nghiệp Quản lý tài chính luôn luôn giữ một vị trí trọng yếu trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp nó quyết định tính độc lập sự thành bại của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Đặc biệt trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế trong điều kiện cạnh tranh đang diễn ra khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới quản lý tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bất kỳ ai liên kết hợp tác với doanh nghiệp cũng sẽ đuợc huởng lợi nếu nhu quản lý tài chính của doanh nghiệp có hiệu quả nguợc lại họ sẽ bị thua thiệt khi quản lý tài chính kém hiệu quả. Quản lý tài chính là sự tác động của nhà quản lý tới các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nó đuợc thực hiện thông qua một cơ chế. Đó là cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp. Cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp đuợc hiểu là một tổng thể các phuơng pháp các hình thức và công cụ đuợc vận dụng để quản lý các hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong những điều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
209    115    2    06-12-2023
52    39    1    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.