Giáo trình hình thành ứng dụng thống kê xuất nhập khẩu trong cơ chế phân định quyết toán p5

Và thực sự đưa lại những điều kiện cơ bản như nguồn vốn, kỹ thuật, quản lý để đẩy nhanh sự nghiệp CNH - HĐH, đưa ra thành một nước công nghiệp. Cơ hội thu hú đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam trong những năm tới và rất thuận lợi. Chúng ta cần phải biết phát huy những lợi thế của mình ba nỗ lực, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài, trong đó có ĐTNN. Bên cạnh đó cần phải khắc phục những tiêu cực của ĐTNN và ĐTNN phải thực sự. | Đổ thị Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đóng góp một phần không nhỏ trong tổng số vốn tiến hành CNH HĐH đất nước. Tư khi luật đầu tư ra đời năm 1988 đã có 371 8 triệu USD đến nay con số đã tăng lên hàng nghìn năm 1996 là 8497 3 triệu USD . Thời kỳ đầu tăng mạnh nhất vào những năm 1993 1994 1995 và sau đó có xu hướng giảm xuống vào những năm 1996 1997 1998 1999 và đến năm 2001 2002 2003 đang tăng lên cho thấy tín hiệu khả quan hơn. Sự biến động trên phần nào do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Phần lớn vốn đầu tư nước ngoài trên 70 vào Việt Nam là xuất phát từ các nhà đầu tư châu . Khi các nước này lâm vào cuộc khủng hoảng thì các nhà đầu tư ở đây rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính khả năng đầu tư giảm sút. Một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng đó là sự giảm sút về khả năng hấp dẫn do điều kiện nôi tại của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó có việc do giảm bớt một số ưu đãi trong luật đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 1996 so với trước. Số lượng vốn cùng được thể hiện qua các dự án quy mô dự án bình quân của thời kỳ 1988-2000 là 11 44 triệu USD 1 41 dự án theo số lượng vốn đăng ký. Tuy nhiên quy mô dự án theo vốn ăng ký bình quân năm 1999 bị nhỏ i một cách đột ngột 5 04 triệu USD 1 dự án . Quy mô dự án theo vốn đăng ký bình quân của năm 1999 chỉ bằng 40 06 quy mô bình quân thời kỳ 1988-2001 và chỉ bằng 28 5 của năm cao nhất là năm 1995. Quy mô vốn bình quân của các dự án mới được cấp phép trong năm 2000 tuy đã tăng lên nhưng sang năm 2001 mặc dù có thêm dự án với quy mô đầu tư lớn nhà máy điện Phú Mỹ III số vốn đăng ký là 412 9 triệu USD mạng điện thoại di động số vốn đăng ký 230 triệu USD dự án chế biến nông sản phẩm tại TP HCM có vốn đăng ký 120 triệu USDŨ . Nhưng quy mô vốn bình quân của các dự án đạt bằng 97 4 mức bình quân năm 2000. Điều đó chứng tỏ năm 2001 có nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.