Giáo trình hình thành ứng dụng thống kê xuất nhập khẩu trong cơ chế phân định quyết toán p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng thống kê xuất nhập khẩu trong cơ chế phân định quyết toán p7', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | đầu tư và trở thành điểm hút mạnh nguồn vốn FDI. Thực tế này đòi hỏi chúng ta phải đổi mới đồng bộ khẩn trương cơ chế chính sách nhất là khâu điều hành để thực hiện thắng lợi mục tiêu thu hút nhiều hơn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI theo tinh thần nghị quyết đại hội IX của Đảng. Theo hướng này cần thống nhất về nhận thức xây dựng chính sách đảm bảo sự ổn định minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đang hoạt đông mở rông mục tiêu quy mô dự án đa dạng hoá các hình thức đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Rồi thế cần phải có những giải pháp đổng bô hiệu quả để thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phục vụ tốt hơn công cuộc CNH HĐH đất nước. I. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨy MẠNH ĐỂ thu HÚT VốN ĐAU TƯ TRỰC TIẾP Nước NGOÀI. Thứ nhất Giữ vững ổn định chính trị - xã hôi bô máy nhà nước trong sạch vững mạnh nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đảm bảo lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng sự quản lý nhà nước bảo đảm trật tự an ninh xã hội ngăn chặn và xử lý thật nghiêm khắc mọi hành vi gây rối bảo vệ tốt tính mạng và tài sản của các thành viên trong xã hội. 61 Thứ hai Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô duy trì tốc độ tăng trưởng kiềm chế lạm phát và ổn định tiền tệ giá cả. Thứ ba Hoàn thiện môi trường pháp lý đảm bảo hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài bằng các điều khoản có tính chất ưu đãi về mặt lợi ích kinh tế của họ và đảm bảo an toàn về vốn cho họ. Xây dựng một hệ thống pháp luật đầy đủ và đổng bộ đảm boả thi hành pháp luật nghiêm chỉnh. Thứ tư Xây dựng chiến lược hợp tác đầu tư với nước ngoài trên cơ sở của chiến lược phát triển kinh tế quốc dân. Khẩn trương hoàn htiện quy hoạch tổng thể đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trong đó cần có quy hoạch cụ thể về cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ quy hoạch các khu công nghiệp các sản phẩm quan trọng Thứ năm Phát triển kinh tế thị trường và thiết lập hệ thống thị trường đổng bộ tạo điều kiện cho chính thị trường đầu tư hoạt động có hiệu quả. Nhanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.