Games That Boost Performance phần 1

Sự phức tạp của vấn đề chúng ta phải giải quyết nhân từ một ngày đến ngày kế tiếp, thành công của chúng tôi là thành viên của các đội ngày càng phụ thuộc vào khả năng của chúng tôi để chia sẻ thông tin, giải quyết vấn đề, cộng tác, và cố ý chơi với thế mạnh của nhau. | Pfeiffer CO-ROM Essential resources for training and HR professionals Ỡ0ỠO Games That Boost Performance STEVE SUGAR AND CAROL WILLETT Pfeiffer A Wiley Imprint TEAM LinG - Live Informative Non-cost and Genuine

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    74    1    16-06-2024
2    101    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.