Hướng dẫn ôn thi Chủ nghĩa xã hội khoa học

Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường Đại hoc, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tái bản ,có sữa chữa và bổ sung cuốn hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học | HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XA HỘI KHOA HỌC 1 HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XA HỘI KHOA HỌC http PTS. NGUYEN VĂN DƯƠNG 2 TRUNG TÂM BồI DƯỠNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY LY LUÂN MÁC - LÊNIN VÁ TƯ TƯỠNG Hồ CHÍ MINH HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XA HÔI KHOA HỌC Tái bản có sửa chữa bổ sung NHÁ XUÂT bán đại học QUồC GIÁ HÁ NỘI NĂM 2000 http HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XA HỘI KHOA HỌC 3 TẬP THỂ TẢC GIẢ PTS. NGUYỂN VĂN DƯƠNG CHỦ BIỂN PTS. PHẢM VĂN HUNG HẢ NGỌC KIỂU PGS. TRẬN VĂN SINH PTS. DƯƠNG VĂN DUYỂN PTS. PHẢM VĂN CHÍNH TRỊNH TRÍ THƯC NGUYỂN THẢNH HẢI Tái ban có sửa chữa bổ sung Người thửc hiện PTS. Pham ngóc thanh http .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    19    1    06-02-2023
8    17    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.