Đề cương ôn thi viên chức 2020

Đề cương ôn thi viên chức 2020 thông tin đến các bạn với một số nội dung như những điều viên chức và giáo viên không được làm; Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, chức năng và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm; người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng khi nào; nhiệm vụ của giáo viên bộ môn; nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh, nhiệm vụ của giáo viên bộ môn . | ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VIÊN CHỨC 2020 CÂU 1 Những điều viên chức và giáo viên không được làm 1. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật quy chế quy định gây khó khăn phiền hà đối với người học và nhân dân. 2. Gian lận thiếu trung thực trong học tập nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy giáo dục. 3. Trù dập chèn ép và có thái độ thiên vị phân biệt đối xử thành kiến người học tiếp tay bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy học tập rèn luyện của người học và đồng nghiệp. 4. Xâm phạm thân thể xúc phạm danh dự nhân phẩm của người học đồng nghiệp người khác. Làm ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. 5. Tổ chức dạy thêm học thêm trái với quy định. 6. Hút thuốc lá uống rượu bia trong công sở trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. 7. Sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp trong khi lên lớp học tập coi thi chấm thi. 8. Gây bè phái cục bộ địa phương làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. 9. Sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền phổ biến những nội dung trái với quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước. 10. Trốn tránh trách nhiệm thoái thác nhiệm vụ tự ý bỏ việc không đi muộn về sớm bỏ giờ bỏ buổi dạy cắt xén dồn ép chương trình vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương nề nếp của nhà trường. 11. Tổ chức tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như cờ bạc mại dâm ma tuý mê tín dị đoan sử dụng lưu giữ truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy độc hại. CÂU 2 Nhiệm vụ của GVCN Chức năng và quyền hạn của GVCN Lập kế hoạch năm học dựa trên kế hoạch nhiệm vụ giáo dục dạy học chung của nhà trường. Tìm hiểu các thông tin phân loại học sinh lớp chủ nhiệm hoàn cảnh gia đình đặc điểm HS về các mặt học lực đạo đức sức khỏe . dự báo và diễn biến trong quá trình học tập rèn luyện của học sinh Tổ chức đội ngũ cán bộ tự quản và xây dựng tập thể học sinh lớp chủ nhiệm Chỉ .