TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN SANG THỊ TRƯỜNG EU NĂM 2022

MUA TẠI ĐÂY

"Dịch bệnh Covid-19 trong tháng 10/2021 dần dần được kiểm soát, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam thuận lợi hơn. Tuy nhiên xuất khẩu một số ngành hàng trong tháng 10/2021 giảm so với tháng trước, trong đó, xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 11,7% so với tháng 9/2021. Mặc dù vậy, xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường EU vẫn tăng trưởng khả quan.
Dự báo tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang thị trường EU còn rất lớn trong bối cảnh Hiệp định EVFTA đã bước sang năm thứ hai có hiệu lực.

MỤC LỤC
TÓM TẮT    
1. Tình hình xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam sang thị trường EU 10 tháng năm 2021    
2. Thị trường ô tô, các thiết bị công nghệ điện tử và nhu cầu nhập khẩu linh kiện điện tử của EU    
2.1 Về sản xuất    
2.2 Về nhập khẩu    
2.3 Thị phần linh kiện điện tử (HS 8542) của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của EU    
3. Nhận định và dự báo    

 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Cơ cấu thị trường xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam tại khu vực EU    
Biểu đồ 2: Chỉ số sản xuất công nghiệp sản phẩm công nghệ thông tin và các sản phẩm liên quan của EU năm 2019  -  2021    
BẢNG
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam sang khu vực EU trong tháng 10 và 10 tháng năm 2021    
Bảng 2: Nguồn cung linh kiện điện tử (HS 8542) vào EU trong 8 tháng năm 2021 
 
 "

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.