Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử (B2C) Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử B2C tại Việt Nam. Số liệu được thu thập từ 385 khách hàng mua sắm trực tuyến tại 5 website thương mại điện tử lớn của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra: 08 yếu tố của chất lượng thương mại điện tử B2C tác động thuận chiều đến sự hài lòng của khách hàng. | TẠP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀCHÍ CÔNGKHOA NGHỆHỌC VÀ CÔNG NGHỆ JOURNAL OF SCIENCE Tập 19 SốAND TECHNOLOGY 2 2020 27-36 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG HUNG VUONG UNIVERSITY Tập 19 Số 2 2020 27-36 Vol. 19 No. 2 2020 27-36 Email tapchikhoahoc@ Website NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2C VIỆT NAM Dương Thị Dung1 Vũ Huyền Trang1 1 Khoa Kinh tế và QTKD Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ Ngày nhận bài 04 5 2020 Ngày chỉnh sửa 01 6 2020 Ngày duyệt đăng 01 6 2020 Tóm tắt T rong sự bùng nổ của internet và điện thoại thông minh các hoạt động kinh doanh qua mạng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng với thương mại quốc tế. Đặc biệt đại dịch Covid-19 càng làm tăng tầm ảnh hưởng của thương mại điện tử. Nếu không có thương mại điện tử nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng ngủ đông. Hơn nữa thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam là một thị trường năng động nhất trong khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng hàng năm cao. Vì vậy nghiên cứu này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử B2C tại Việt Nam. Số liệu được thu thập từ 385 khách hàng mua sắm trực tuyến tại 5 website thương mại điện tử lớn của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 08 yếu tố của chất lượng thương mại điện tử B2C tác động thuận chiều đến sự hài lòng của khách hàng. Tù khóa Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử B2C nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử B2C sự hài lòng của khách hàng. 1. Đặt vấn đề tham gia thương mại điện tử nhỏ hơn B2C Theo Tổ chức Thương mại thế giới B2B B2G G2B G2G G2C C2G C2B và WTO Thương mại điện tử bao gồm việc C2C Zorayda 2003 2 . Một trong những sản xuất quảng cáo bán hàng và phân phối loại hình thương mại điện tử phổ biến trên sản phẩm được mua bán và thanh toán trên thế giới là B2C Business-to-Consumer đó mạng Internet nhưng được giao nhận một là hình thức kinh doanh giữa doanh nghiệp cách hữu hình tất cả các sản phẩm giao nhận với khách hàng thông qua thương mại điện cũng như những thông .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    110    0    24-11-2020
117    120    0    24-11-2020