THÔNG TIN XUẤT KHẨU THỦY SẢN 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có kết quả phục hồi trong tháng 10/2021 sau khi giảm mạnh trong những tháng trước đó vì ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Liệu thủy sản xuất khẩu của Việt Nam có hoàn thành kế hoạch năm 2021? 2 tháng cuối năm những mặt hàng nào có khả năng tăng mạnh và thị trường nào tiềm năng trong thời gian tới? Tất cả sẽ được phân tích chi tiết trong “THÔNG TIN XUẤT KHẨU THỦY SẢN 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.


MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    

1. SƠ BỘ KẾT QUẢ XUẤT KHẨU THỦY SẢN THÁNG 10 NĂM 2021    
2. XUẤT KHẨU THỦY SẢN THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2021    
1.2.1 Cơ cấu thị trường thủy sản xuất khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2021    
1.2.2 Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2021    
1.3 Đánh giá và phân tính xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản chủ lực    
1.3.1 Mặt hàng tôm    
1.3.2 Mặt hàng cá tra    
1.3.3 Mặt hàng cá ngừ    
1.3.4 Mặt hàng nghêu    
3. NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG LỚN VÀ THỊ PHẦN THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM    
3.1 Thị trường thủy sản Trung Quốc    
3.1 Thị trường thủy sản Mỹ    
3.3 Thị trường thủy sản Hàn Quốc    
3.4 Thị trường thủy sản EU    
3.5 Thị trường thủy sản Đài Loan    
3.6 Thị trường thủy sản Canada    
4. Nhận định và dự báo    
4.1 Nhận định và dự báo đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu    
4.1.1 Dự báo mặt hàng tôm    
4.1.2 Dự báo mặt hàng cá ngừ    
4.1.3 Dự báo mặt hàng cá tra   
4.2 Nhận định và dự báo đối với thị trường    
4.2.1 Nhận định và dự báo thị trường thủy sản Trung Quốc    
4.2.2 Nhận định và dự báo thị trường thủy sản Mỹ    
4.2.3 Nhận định và dự báo thị trường thủy sản Hàn Quốc    
4.2.4 Nhận định và dự báo thị trường thủy sản EU    
4.2.5  Nhận định và dự báo thị trường thủy sản Đài Loan   
4.2.6  Nhận định và dự báo thị trường thủy sản Canada    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường thủy sản xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng năm 2021    
Biểu đồ 3: Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng năm 2021    
Biểu đồ 4: Xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 5: Giá xuất khẩu trung bình tôm của Việt Nam năm 2019 – 2021    
Biểu đồ 6: Xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 7: Giá xuất khẩu trung bình cá tra của Việt Nam năm 2019 – 2021    
Biểu đồ 8: Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 9: Giá xuất khẩu trung bình cá ngừ của Việt Nam năm 2019 – 2021    
Biểu đồ 10: Xuất khẩu nghêu của Việt Nam năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 11: Giá xuất khẩu trung bình nghêu năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 12: Nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 13: Nhập khẩu thủy sản của Mỹ năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 14: Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 15: Nhập khẩu thủy sản của EU từ ngoài EU năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 16: Nhập khẩu thủy sản của thị trường Đài Loan năm 2020 – 2021    
BẢNG
Bảng 1: Thị trường thủy sản xuất khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2021   
Bảng 2: Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2021    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2021    
Bảng 4: Thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2021    
Bảng 5:Thị trường xuất khẩu cá ngừ tháng 9 và 9 tháng năm 2021    
Bảng 6: Thị trường xuất khẩu nghêu của Việt Nam 9 tháng năm 2021    
Bảng 7:Thị trường cung cấp thủy sản cho Trung Quốc tháng 9 và 9 tháng năm 2021    
Bảng 8: Mặt hàng thủy sản Mỹ nhập khẩu trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021    
Bảng 9: Thị trường cung cấp thủy sản cho Mỹ tháng 8 và 8 tháng năm 2021    
Bảng 10: Thị trường cung cấp thủy sản cho Hàn Quốc tháng 9 và 9 tháng năm 2021    
Bảng 11: Nhập khẩu thủy sản từ ngoài EU vào các thị trường thuộc EU tháng 7 và 7 tháng năm 2021    
Bảng 12: Thị trường cung cấp thủy sản cho thị trường Đài Loan tháng 9 và 9 tháng năm 2021    
Bảng 13: Thị trường cung cấp thủy sản cho Canada 8 tháng năm 2021   


 

"

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.