Công nghệ top-down thi công tầng hầm

Để thi công phần ngầm của công trình nhà cao tầng thì vấn đề cơ ban là giữ thành hố đào không cho sập trong quá trình thi công. Trong thực tế có nhiều phương pháp giữ thành hố đào tuỳ thuộc vào độ sâu hố đào , điều kiện địa chất , mặt bằng thi công pháp kết cấu. Với công trình VIETCOM BANK, phần ngầm thấp nhất ( đáy đài ) nằm ở độ sâu - ( so với mặt đất), xung quanh có các công trình đã xây dựng nằm liền kề trong điều kiện.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG