Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 8 SGK Toán 5

Tài liệu giải bài tập trang 8 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài phân số thập phân. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. | Bài 1 trang 8 SGK Toán 5  Đọc các phân số thập phân: ; ; ; . Hướng dẫn giải bài 1 trang 8 SGK Toán 5 Chín phần mười; Hai mươi mốt phần trăm; Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn; Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu. Bài 2 trang 8 SGK Toán 5 Viết các phân số thập phân: Bảy phần mười; Hai mươi phần trăm; Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; Một phần triệu. Hướng dẫn giải bài 2 trang 8 SGK Toán 5  ;   ;   ;   . Bài 3 trang 8 SGK Toán 5 Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?  ;   ;   ;   ;   . Hướng dẫn giải bài 3 trang 8 SGK Toán 5 Đó là các phân số:  ;   . Bài 4 trang 8 SGK Toán 5 Viết số thích hợp vào chỗ trống: a)  ;                                    b)  ; b)  ;                             d)  . Hướng dẫn giải bài 4 trang 8 SGK Toán 5 a)  ;                                    b)  ; c)  ;                              d)  Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập dưới đây: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 7 SGK Toán 5 >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 SGK Toán .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.