Bức Chúc Thư Bằng Mật Mã

Chương 1 - Hồ Nhân Tạo Nha-phơ-rông hét lớn: - Dừng lại! Suối đây rồi! Tớ khát đắng cả lưỡi. - Lại uống nữa hay sao? Chúng mình vừa nghỉ cách đây nửa giờ cơ mà! - Mặt trời tai ác làm tao toát hết mồ hôi, phải để tao nhúng ướt đầu tóc cái đã. Nha-phơ-rông đặt chân xuống đất rồi hạ chiếc xe đạp máy xuống cỏ, xong chạy ù xuống suối té nước lên đầu, lên mặt bằng thích thì thôi. Những đứa khác cũng làm theo. Nước mát lạnh, chỗ này lại có bóng cây, chẳng có.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    4    0    24-06-2021
2    5    1    24-06-2021