Quản lý địch hại trong ao ương cá giống nước ngọt

Để đảm bảo tỷ lệ sống của cá bột thành cá hương, cá giống cao nhất, ngoài chế độ chăm sóc tốt về dinh dưỡng thì việc quản lý địch hại là điều rất quan trọng. Ao ương cá cần được cải tạo kỹ Ngăn chặn địch hại vào ao ương Chuẩn bị ao ương: Đây là khâu đầu tiên và cũng là quan trọng vì vậy cần đảm bảo tốt những yếu tố sau:

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    12    1    24-06-2021
2    5    0    24-06-2021