Quản lý địch hại trong ao ương cá giống nước ngọt

Để đảm bảo tỷ lệ sống của cá bột thành cá hương, cá giống cao nhất, ngoài chế độ chăm sóc tốt về dinh dưỡng thì việc quản lý địch hại là điều rất quan trọng. Ao ương cá cần được cải tạo kỹ Ngăn chặn địch hại vào ao ương Chuẩn bị ao ương: Đây là khâu đầu tiên và cũng là quan trọng vì vậy cần đảm bảo tốt những yếu tố sau:

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    982    1    16-06-2024
272    386    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.