Luật số 43/2013/QH13

Luật số 43/2013/QH13 ban hành Luật đấu thầu 2013 theo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. để nắm nội dung cụ thể.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
139    105    7    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.