Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chương 4 Thương mại điện tử trên võng mạng toàn cầu WWW, nội dung trình bày trong chương này gồm: Năm (5)P cũ và mới, chiến lược thiết lập website dựa trên 5 P cũ, chiến lược thiết lập website dựa trên 5 P mới, thiết lập một website thương mại, xây dựng cộng đồng thương mại điện tử.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.