Phát triển nguồn nhân lực cao ở Hải Phòng: Cơ hội và thách thức

Đào tạo nhân lực, thu hút nhân tài vẫn là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Hải Phòng thành Thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại theo tinh thần Kết luận 72 của Bộ Chính trị Mời các bạn cùng tìm hiểu vai trò của phát triển nguồn nhân lực qua bài viết. | DIỄN ĐÀN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CAO Ở HẢI PHÒNG: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC? ThS. PHẠM ĐỨC DUY - Công an TP. Hải Phòng Nhiệm kỳ 2015-2020, TP. Hải Phòng tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Theo đó, đào tạo nhân lực, thu hút nhân tài tiếp tục là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Hải Phòng thành Thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại theo tinh thần Kết luận 72 của Bộ Chính trị Một số kết quả quan trọng Với sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm của các ngành, các cấp, trong những năm qua, công tác đào tạo nguồn lực chất lượng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của Hải Phòng đã đạt được một số kết quả khả quan. Thành phố đã xây dựng được quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực chất lượng cao, gồm 3 nhóm: Cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ khoa học và công nghệ; nhân lực lao động kỹ thuật; Đã phát triển và dần hoàn thiện hệ thống cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học nhiều cấp, nhiều loại hình; Đã xây dựng và ban hành một số cơ chế chính sách khuyến khích, đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao; Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước trong đào tạo nhân lực chất lượng cao Hải Phòng hiện cũng là một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo lực lượng lao động lành nghề. Hải Phòng hiện có 5 trường đại học (Ðại học Hàng hải, Ðại học Y, Ðại học Sư phạm, Ðại học Dân lập Hải Phòng, Cao đẳng Cộng đồng), 2 viện nghiên cứu biển, 6 trường đào tạo nghề, 426 trường cấp 1 và cấp 2. Số lượng lớn các trường đại học và trung tâm nghiên cứu đặt tại Hải Phòng đã đáp ứng nhu cầu đào tạo. Từ năm 2001 đến nay, Hải Phòng đã chỉ đạo 14 đơn vị bao gồm các trường đại học, cao đẳng, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế, Giáo dục xây dựng các đề án thí điểm phát triển nhân lực chất lượng cao, phục vụ hoạt động của đơn vị và nhu cầu nhân lực thành phố. Từ năm 2010 đến nay, Thành phố phê duyệt 19 dự án mới và điều chỉnh 15 dự án, bố trí gần 405 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp các trường học. Các trường đại học,

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG