Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Đánh giá kết quả can thiệp cải thiện kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay-chân-miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã An Lão, Bình Lục, Hà Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm mô tả kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay-chân-miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã An Lão và Đồn Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam năm 2013. Đồng thời, luận văn đánh giá kết quả can thiệp cải thiện kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay-chân-miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã An Lão, huyện Bình Lục, Hà Nam năm 2015. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG LÊ THỊ LAN HƯƠNG LÊ THỊ LAN HƯƠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP CẢI THIỆN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH TAY – CHÂN - MIỆNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI TUỔI TẠI XÃ AN LÃO, BÌNH LỤC, HÀ NAM Chuyên ngành: Y tế công cộng Mã số chuyên ngành: 9720701 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI – 2018 CÔNG TRÌNH NÀY ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Lê Thị Tài 2. GS. TS. Lê Thị Hương Phản biện 1: . Lê Thị Thanh Xuân Phản biện 2: TS. Lê Thị Thanh Hương Phản biện 3: . Trần Thị Ngọc Lan Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cấp Trường tại Trường Đại học Y tế Công cộng. Vào hồi 9 giờ 00 ngày 04 tháng 07 năm 2018. Có thể tìm luận án tại: - Thư viện Quốc gia. - Thư viện trường Đại học Y tế Công cộng - Viện Thông tin - Thư viện Y học Trung Ương. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. 2. 3. Lê Thị Lan Hương, Lê Thị Tài, Lê Thị Hương (2016). Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh tay chân miệng của người dân tại xã An Lão, Bình Lục, Hà Nam năm 2013. Tạp chí Y học Việt Nam, số 2-5/2016, tập 442, trang 232-237. Lê Thị Lan Hương, Lê Thị Tài, Lê Thị Hương, Nguyễn Văn Hiến (2016). Thay đổi về kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh tay chân miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi sau hai năm can thiệp bằng truyền thông tại xã An Lão, Bình Lục, Hà Nam. Tạp chí Y học Việt Nam, số 1-7/2016, tập 444, trang 143-148. Lê Thị Lan Hương, Lê Thị Tài, Lê Thị Hương, Nguyễn Văn Hiến (2018). Sử dụng phương pháp DID để đánh giá hiệu quả can thiệp cải thiện kiến thức, thực hành phòng chống bệnh Tay-chân-miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi sau 2 năm can thiệp bằng truyền thông giáo dục sức khoẻ. Tạp chí Y học Việt Nam, số 2-7/2018, tập 468, Trang 73-78. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh tay-chân-miệng (TCM) là một bệnh truyền nhiễm lây từ người .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    76    1    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.