Nghiên cứu hình thái, giải phẫu và phương pháp khử trùng tạo mẫu sạch phục vụ nhân giống in vitro cây Dương đồng Adinandra sp.

Bài viết công bố kết quả thu thập, nhận diện cây Dương đồng Adinandra sp. và bước đầu tìm kiếm công thức khử trùng, tạo mẫu sạch in vitro từ các nguồn nguyên liệu khác nhau. | Nghiên cứu hình thái giải phẫu và phương pháp khử trùng tạo mẫu sạch phục vụ nhân giống in vitro cây Dương đồng Adinandra sp. TNU Journal of Science and Technology 225 08 134 - 141 NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI GIẢI PHẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG TẠO MẪU SẠCH PHỤC VỤ NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY DƯƠNG ĐỒNG Adinandra sp. Nguyễn Thị Thu Ngà1 Phan Thị Mai1 Đào Thị Thu Hà Phạm Thị Hòa2 Nguyễn Hữu Quân1 1 1Trường Đại học Sư phạm ĐH Thái Nguyên 2Trường Cao đẳng Hải Dương TÓM TẮT Chi Dương đồng Adinandra là cây dược liệu quý chứa nhiều hợp chất có hoạt tính kháng viêm chống oxy hóa phòng và điều trị ung thư. Ở Việt Nam cây Dương đồng Adinandra sp. phân bố hẹp ở một số tỉnh như Lào Cai Vĩnh Phúc Quảng Trị Hà Giang Lâm Đồng. Gần đây chi Dương đồng đã được đưa vào danh sách là một trong những cây thuộc danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam. Một trong những biện pháp nhân giống hiệu quả để bảo tồn và phát triển nguồn gen các cây thuốc quý đang bị đe dọa là phương pháp nuôi cấy in vitro. Trong nghiên cứu này cây Dương đồng Adinandra sp. thu tại xã Liêm Phú huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai Việt Nam được chúng tôi mô tả đặc điểm hình thái tiến hành giải phẫu thân và lá để nhận diện loài. Hạt của cây Dương đồng Adinandra sp. được xác định là nguồn vật liệu ban đầu sử dụng trong nuôi cấy in vitro. Nghiên cứu tạo mẫu sạch cho thấy mẫu hạt sau khi được khử trùng sơ bộ bằng ethanol 70 trong 1 phút sau đó khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0 1 trong 12 phút cho hiệu quả tạo mẫu sạch tốt nhất. Mẫu hạt sau khử trùng được nuôi cấy trên môi trường MS tỉ lệ mẫu sạch đạt 91 tỉ lệ mẫu phát sinh chồi đạt 87 33 sau 6 tuần nuôi cấy chất lượng chồi tốt chồi mập màu xanh đậm. Từ khoá Cây Dương đồng Adinandra sp. giải phẫu hình thái khử trùng nhân nhanh in vitro. Ngày nhận bài 04 5 2020 Ngày hoàn thiện 09 6 2020 Ngày đăng 11 6 2020 STUDY ON MORPHOLOGY ANATOMY AND DISINFECTION METHOD TO PREPARE CLEAN EXPLANTS FOR IN VITRO PROPAGATION OF Adinandra sp. Nguyen Thi Thu Nga1 Phan Thi Mai1 Dao Thi Thu Ha Pham Thi Hoa2 Nguyen Huu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    70    2    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.