Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 1: Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Bài 1: Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí. Sau khi học xong chương này, học viên sẽ: Có các khái niệm cơ bản về quá trình phát triển của công nghệ khoan dầu khí; có thể mô tả các loại giàn khoan, phạm vi ứng dụng của chúng và các phương pháp khoan; Có thể phân loại các công ty dầu khí và hệ thống tổ chức nhân sự phục vụ công tác khoan. | Giới thiệu CƠ SỞ KHOAN DẦU KHÍ Bài giảng được soạn bởi Bộ môn Khoan Khai thác Dầu khí Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí Đại học Bách Khoa TP. HCM Tel 08 8647256 ext. 5767 GEOPET NỘI DUNG 1. Lịch sử khoan dầu khí 2. Giếng khoan và các phương pháp khoan 3. Tổ chức và nhân sự Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí 2 GEOPET MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này học viên sẽ Có các khái niệm cơ bản về quá trình phát triển của công nghệ khoan dầu khí Có thể mô tả các loại giàn khoan phạm vi ứng dụng của chúng và các phương pháp khoan Có thể phân loại các công ty dầu khí và hệ thống tổ chức nhân sự phục vụ công tác khoan. Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí 3 GEOPET 1. LỊCH SỬ KHOAN DẦU KHÍ Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí 4 GEOPET LỊCH SỬ KHOAN DẦU KHÍ Dầu và khí đã được tìm thấy và sử dụng từ hàng ngàn năm trước đây. 6000 năm trước CN asphalt đã được con người sử dụng làm chất chống thấm nước cho thuyền và sưởi ấm. 3000 năm trước CN người Ai Cập đã sử dụng asphalt trong xây dựng kim tự tháp bôi trơn trục bánh xe phụ gia trong kỹ thuật ướp xác và trong điều chế thuốc. 500 năm trước CN người Trung Quốc đã dùng khí thiên nhiên để nấu nướng. Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí 1. Lịch sử khoan dầu khí 5 GEOPET LỊCH SỬ KHOAN DẦU KHÍ Trước thế kỷ 19 dầu khí được thu gom qua các mỏ lộ thiên hoặc những khu vực xuất hiện rò rỉ trên mặt đất. Nhu cầu sử dụng dầu khí tăng rất cao vào giữa thế kỉ 19 đã thúc đẩy sự phát triển của kỹ thuật và thiết bị khoan dầu khí. Giếng khoan dầu khí đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử là giếng khoan của Đại tá Drake ở Pennsylvania vào năm 1859 sâu chưa tới 50m. Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí 1. Lịch sử khoan dầu khí 6 GEOPET GIẾNG KHOAN DẦU ĐẦU TIÊN Giếng khoan của Đại tá Drake tại Titusville Pennsylvania năm 1859 đánh dấu sự khởi đầu của công nghiệp dầu khí. Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí 1. Lịch sử khoan dầu khí 7 GEOPET GIẾNG KHOAN DẦU ĐẦU TIÊN Giếng của Philips Giếng của Woodford 4000 bbl d tháng 10 1861 1500 bbl d tháng 7 1862 Các giếng khoan dầu khí đầu tiên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    5    1    15-08-2022
164    18    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.