Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Bài 6 - TS. Vũ Văn Ngọc

"Bài giảng Pháp luật kinh doanh - Bài 6: Pháp luật về phá sản" được biên soạn nhằm thông tin đến người học những kiến thức bao gồm khái quát chung về phá sản; pháp luật về phá sản; thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. | BÀI 6 PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN TS. Vũ Văn Ngọc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Công ty TNHH Toàn Phát được thành lập từ tháng 5 2009 gồm 4 thành viên vốn điều lệ là 1 tỷ đồng và có trụ sở chính tại Hà Nội. Sau một thời gian hoạt động công ty gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thua lỗ kéo dài. Tính đến ngày 01 3 2013. công ty có các khoản nợ các chủ nợ sau Ngân hàng cổ phần PN 1 tỷ đồng công ty dùng giá trị quyền sử dụng đất để thế chấp cho khoản vay này. Khoản vay này đến hạn thanh toán vào ngày 30 12 2012 và Ngân hàng cổ phần PN đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu thanh toán khoản nợ nhưng công ty TNHH Toàn Phát không có khả năng thanh toán. Công ty cổ phần Thịnh Hưng 500 triệu đồng là một khoản vay không có tài sản bảo đảm. Khoản vay này đến hạn thanh toán vào ngày 31 01 2013 và Công ty cổ phần Thịnh Hưng đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu thanh toán khoản nợ nhưng Công ty TNHH Toàn Phát không có khả năng thanh toán. Nợ 3 tháng lương của 50 người lao động trong toàn công ty với số tiền là 400 triệu đồng. Ai có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Toàn Phát 2 MỤC TIÊU Kết thúc bài 6 sinh viên cần nắm rõ những nội dung sau Khái niệm phá sản doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Phân biệt phá sản và giải thể. Nguồn luật điều chỉnh đối với thủ tục phá sản ở Việt Nam. Thẩm quyền giải quyết việc phá sản. Thứ tự phân chia tài sản thanh toán nợ. Các biện pháp bảo toàn tài sản đối với doanh nghiệp hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Các bước thủ tục giải quyết một vụ phá sản. 3 NỘI DUNG Khái quát chung về phá sản Pháp luật về phá sản Thủ tục phá sản doanh nghiệp hợp tác xã 4 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁ SẢN . Khái niệm phá sản . Dấu hiệu doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản . Phân loại phá sản 5 . KHÁI NIỆM PHÁ SẢN Phá sản là một quá trình bao gồm hai thủ tục chính Tái cơ cấu doanh nghiệp mắc nợ phục hồi hoạt động kinh doanh Thanh lý .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    10    1    03-10-2022
71    79    1    03-10-2022
23    10    1    03-10-2022
17    6    1    03-10-2022
144    85    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.