Giảm thiểu việc trẻ em kết hôn sớm ở người Mông, tiếp cận từ góc nhìn công tác xã hội

Dựa trên việc khảo cứu các tài liệu học thuật liên quan, kết hợp với kết quả nghiên cứu thực địa và kinh nghiệm thực tiễn làm việc tại cơ sở, trên cơ sở vận dụng các lí thuyết, cách tiếp cận của công tác xã hội (CTXH), tác giả đề xuất khung chương trình can thiệp vấn đề trẻ em kết hôn sớm ở người Mông. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 2A pp. 161-168 This paper is available online at http GIẢM THIỂU VIỆC TRẺ EM KẾT HÔN SỚM Ở NGƯỜI MÔNG TIẾP CẬN TỪ GÓC NHÌN CÔNG TÁC XÃ HỘI Lương Quang Hưng Khoa Công tác Xã hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Dựa trên việc khảo cứu các tài liệu học thuật liên quan kết hợp với kết quả nghiên cứu thực địa và kinh nghiệm thực tiễn làm việc tại cơ sở trên cơ sở vận dụng các lí thuyết cách tiếp cận của công tác xã hội CTXH tác giả đề xuất khung chương trình can thiệp vấn đề trẻ em kết hôn sớm ở người Mông. Khung chương trình này thể hiện rõ một số luận điểm quan trọng của ngành CTXH trong việc giải quyết các vấn đề Coi trọng kiến thức bản địa và sự tham gia của người dân của nhóm đối tượng đích can thiệp đa chiều đa cấp độ tăng cường hợp tác phối hợp nhóm liên ngành và vận động phát huy vai trò lãnh đạo. Từ khóa Công tác xã hội kết hôn sớm trẻ em người Mông cách tiếp cận. 1. Mở đầu Để trẻ em kết hôn là việc làm gây ảnh hưởng tiêu cực nặng nề tới sức khoẻ và hạnh phúc của trẻ em đặc biệt là các em gái 2 . Vấn đề này xảy ra khá trầm trọng ở tỉnh Hà Giang nơi có nhiều người Mông sinh sống. Đây không chỉ là vấn đề quan tâm của chính quyền địa phương các tổ chức hoạt động vì trẻ em mà của cả chính trẻ em và người dân trong cộng đồng. Chủ yếu sinh sống ở vùng núi phía bắc của Việt Nam với dân số khoảng 1 triệu người Mông là dân tộc lớn thứ 8 ở Việt Nam. Sống tại một trong những khu vực nghèo khó nhất của Việt Nam cộng đồng người Mông ở Hà Giang còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế giáo dục y tế và bảo vệ trẻ em 13 . Là một xã hội thị tộc phân bố theo dòng họ người Mông coi trọng các giá trị chung của gia đình và ý thức cộng đồng hơn là nhu cầu của mỗi cá nhân 16 . Người Mông theo chế độ phụ hệ nam giới thường có nhiều quyền lực và vị thế nhiều hơn phụ nữ 5 . Ngoài ra nhiều người Mông thường tin vào thế lực siêu nhiên thứ có thể gây ra những bất hạnh rủi ro ốm đau cho

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    77    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.