Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Văn Cừ (có đáp án)

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Văn Cừ (có đáp án) tài liệu tổng hợp nhiều đề kiểm tra khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn! | Trường THPT Nguyễn Văn Cừ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 CH NG IV Tổ Toán Tin Thời gian làm bài 45 phút ĐỀ 1 Câu 1 3 0đ Tìm phần thực phần ảo của các số phức 1 . z 1 i 3i 3 2 . z 1 i 2 3i 2 3 2i 4 3i 1 2i Câu 2 2 0đ Thực hiện ph p t nh 5 4i Câu 3 3 5đ 1 . Giải phƣơng trình z 2 4 z 40 0 . T nh A z1 z2 z1 z2 là hai nghiệm của phƣơng 2 2 trình đã cho. 2 . Tìm số phức z biết 2 i z 4 0 Câu 4 1 5đ Tìm tập hợp biểu diễn số phức z sao cho z 1 i z 2 -----------------------------HẾT----------------------------- Lưu ý Học sinh phải ghi mã đề vào bài làm Trường THPT Nguyễn Văn Cừ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 CH NG IV Tổ Toán Tin Thời gian làm bài 45 phút ĐỀ 2 Câu 1 3 0đ Tìm phần thực phần ảo của các số phức 1 . z 1 4i 1 i 3 2 . z 2 3i 1 2i 2 4 i Câu 2 2 0đ Thực hiện ph p t nh 2 3i 1 2i 3 2i Câu 3 3 5đ 1 . Giải phƣơng trình z 2 6 z 90 0 . T nh A z1 z2 z1 z2 là hai nghiệm của phƣơng 2 2 trình đã cho. 2 . Tìm số phức z biết 1 3i z 1 0 Câu 4 1 5đ Tìm tập hợp biểu diễn số phức z sao cho 2 z i z -----------------------------HẾT----------------------------- Lưu ý Học sinh phải ghi mã đề vào bài là ĐÁP ÁN ĐỀ 1 CÂU NỘI DUNG ĐIỂ 1 . z 1 3i 3i i 3i 2 i suy ra phần thực - 2 phần ảo -1 2 3 3x0 5 1 2 . z 1 i 4 12i 9 1 i 5 12i 5 12i 5i 12 7 17i 4x0 25 nên phần thực 7 phần ảo -17 0 5 3 2i 3 i 9 3i 6i 2 11 3i 5 4i 55 44i 15i 12 67 29 2 0 2 z i 5 4i 5 4i 41 41 41 41 1 . 36 0 nên phƣơng trình có hai nghiệm phức 0 5 z1 2 6i z2 2 6i 1 0 0 5 2 2 A z1 z2 80 2 2 3 40 40 4 4 2 i 8 4 8 4 3x0 5 2 . z i z i 2 i 5 5 5 5 5 Gọi z x yi x y R 0 25 z 1 i z 2 x 1 y 1 i x 2 yi x 1 2 y 1 2 x 2 2 y 2 0 75 4 x 2 2 x 1 y 2 2 y 1 x 2 4 x 4 y 2 3x y 1 0 . Vậy tập hợp điểm biểu diễn của số phức thỏa mãn đề bài là đƣờng thẳng 0 5 d 3x y 1 0. ĐÁP ÁN ĐỀ 2 CÂU NỘI DUNG ĐIỂ 1 . z 1 4i 1 3i 3i i 1 2i suy ra phần thực - 1 phần ảo 2 2 3 3x0 5 1 2 . z 2 3i 1 4i 4 2 3i 3 4i 6 8i 9i 12 6 17i 4x0 25 nên phần thực 6 phần ảo 17 0 5 4 i 3 2i 12 8i 3i 2 10 11i 114 2 2 0 2 z 2 4i 3i 6 8 i 8 i i 13 13 13 13 13 1 . 81 0 nên phƣơng trình .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG