Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến người lao động ở Việt Nam và một số đề xuất bảo vệ người lao động

Cách mạng công nghiệp đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới với rất nhiều hứa hẹn cũng như thách thức. Sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, cùng những bước đột phá trong các lĩnh vực vật lý, số hóa, sinh học đã có ảnh hưởng sâu rộng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt là lĩnh vực lao động, việc làm. Bài viết này đi vào tìm hiểu một số tác động tích cực cũng như tiêu cực đối với người lao động khi cách mạng công nghiệp diễn ra ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp bảo vệ người lao động. | TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG Hoàng Thị Biên1 Tóm tắt Cách mạng công nghiệp đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới với rất nhiều hứa hẹn cũng như thách thức. Sự ra đời của một loạt các công nghệ mới cùng những bước đột phá trong các lĩnh vực vật lý số hóa sinh học đã có ảnh hưởng sâu rộng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội đặc biệt là lĩnh vực lao động việc làm. Bài viết này đi vào tìm hiểu một số tác động tích cực cũng như tiêu cực đối với người lao động khi cách mạng công nghiệp diễn ra ở Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp bảo vệ người lao động. Từ khóa Cách mạng công nghiệp người lao động tác động bảo vệ. Abstract The industrial revolution has been taking place in many countries around the world with lots of promises and challenges. The advent of a range of new technologies along with breakthroughs in the fields of physics digitalization and biology have a profound impact on all socio-economic fields especially the fields of labor and employment. This article explores some positive and negative impacts on employees when the industrial revolution takes place in Vietnam basis on that we propose some measures to protect workers. Keywords The industrial revolution the employees impact protection. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Thế giới đang chứng kiến một kỷ nguyên mới với những thành tựu đột phá của cuộc Cách mạng công nghiệp trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình phương thức sản xuất. Vấn đề tự động hóa thực ra không phải là một hiện tượng mới và nỗi sợ tác động của nó đến quá trình chuyển hóa môi trường làm việc và ảnh hưởng đến việc làm thay thế người lao động đã có từ nhiều thập kỷ trước. Tuy nhiên những tiến bộ gần đây về công nghệ mới sử dụng trí tuệ nhân tạo với hệ thống tự động hóa tích hợp cao sử dụng robot công nghệ để tăng năng suất lao động trong các dây chuyền sản xuất đang đặt ra .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
393    9    1    03-10-2022
120    5    1    03-10-2022
10    84    1    03-10-2022
20    6    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.