Tác động cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam

Nội dung chính của bài viết trình bày cuộc cách mạng này ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đó nguồn nhân lực cũng không ngoại lệ. Việt Nam là quốc gia có lợi thế đang trong thời kỳ dân số vàng nên nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay sẽ có những lợi thế riêng nhưng cũng có những thách thức đáng kể trong thời kỳ CMCN | TÁC ĐỘNG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA VIỆT NAM ThS. Trần Thị Mỹ Hằng K. Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công nghệ TÓM TẮT Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư CMCN đang lan tỏa mọi nơi. Cuộc cách mạng này ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đó nguồn nhân lực cũng không ngoại lệ. Việt Nam là quốc gia có lợi thế đang trong thời kỳ dân số vàng nên nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay sẽ có những lợi thế riêng nhưng cũng có những thách thức đáng kể trong thời kỳ CMCN Từ khóa CMCN Nguồn nhân lực. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Nguồn nhân lực luôn được xem là một yếu tố tạo nên sự thành công của mọi tổ chức quốc gia và vùng lãnh thổ. Nguồn nhân lực được xem là quan trọng nhất quyết định năng suất chất lượng hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác của doanh nghiệp. Hiện nay trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vấn đề nguồn nhân lực được xem là khâu đột phá và phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia. Với lợi thế đang trong thời kỳ dân số vàng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay sẽ có những lợi thế riêng nhưng bên cạnh đó cũng có những thách thức đáng kể trong thời kỳ CMCN . 2. TÌM HIỂU CUỘC CÁNH MẠNG CÔNG NGHIỆP Cuộc CMCN mô tả về một môi trường mà máy tính tự động hóa và con người nói chung sẽ cùng nhau làm việc theo một cách hoàn toàn mới. Robot máy móc sẽ được kết nối vào hệ thống máy tính. Các hệ thống này sử dụng thuật toán để học hỏi và điều khiển máy móc cần rất ít hoặc thậm chí là không cần sự can thiệp nào từ con người. Từ đó có thể thấy CMCN lần thứ 4 mang đến cơ hội và cũng đầy thách thức với nhân loại. Cuộc cách mạng này có thể đưa đến tình trạng bất bình đẳng lớn đặc biệt là nguy cơ phá vỡ thị trường lao động. Quá trình tự động hóa diễn ra sẽ dẫn đến thay thế con người trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nếu người lao động không thích ứng nhanh bắp kịp với sự thay đổi của quá trình sản xuất thì sẽ dẫn tới hiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.