Dấu ấn sông nước trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu trường hợp nghi lễ “Thành”

Nghiên cứu này tập trung phân tích để làm sáng tỏ về nghi lễ cúng Thành của người Huế. Từ đó, bài viết rút ra những nét đặc sắc, độc đáo trong văn hóa sông nước của người Huế cũng như nét đặc trưng của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Huế so với các địa phương khác trong nước. | 66 Nguyễn Hữu Phúc Dấu ấn sông nước trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thừa Thiên Huế Nghiên cứu trường hợp nghi lễ Thành Nguyễn Hữu Phúc Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế Email liên hệ thienphuc2509history@ Tóm tắt Cùng với nền văn minh lúa nước nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản người Việt đã tạo lập nên những phong tục tập quán nghi lễ lễ hội gắn liền với dòng sông con nước. Trong đó hệ thống các vị thần mang dấu ấn sông nước xuất hiện khá thường xuyên và phổ biến trong đời sống cộng đồng cư dân địa phương. Tục thờ Mẫu của người Huế là một ví dụ điển hình cho loại hình tín ngưỡng này. Trong hệ thống các lễ nghi thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của người Huế nghi lễ Thành là một trong những nghi lễ đặc trưng với mục đích cầu bình an cho người phụ nữ. Nghiên cứu này tập trung phân tích để làm sáng tỏ về nghi lễ cúng Thành của người Huế. Từ đó bài viết rút ra những nét đặc sắc độc đáo trong văn hóa sông nước của người Huế cũng như nét đặc trưng của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Huế so với các địa phương khác trong nước. Từ khóa Thừa Thiên Huế lễ cúng Thành văn hóa sông nước thờ Mẫu Elements of rivers and water in Mother Goddess worship in Thua Thien Hue - A case study of Thanh ritual Abstract Vietnamese people created their customs rituals and festivals that were closely associated with rivers and water besides their wet rice civilization and aquaculture. Water deities are common and popular in the local community s life. Mother-Goddess worship by Hue people is a typical example of the belief. Out of rituals and practices of Mother Goddess worship of the Four Palaces by Hue people Thành rite is one of the outstanding rituals aimed at praying for peace to women. The article focuses on analyzing Thành ritual by Hue people thereby discussing unique features on the Hue s distinctive culture and their Mother Goddess worship. Keywords Thua Thien Hue Thanh ritual element of water as a cultural feature Mother Goddess worship Ngày nhận bài 09

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    15    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.