Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hiện nay, các ngân hàng thương mại cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh trên chính thị trường trong nước nhằm tiếp tục duy trì thị phần và tiếp tục phát triển thị trường mới. Phát triển đa dạng hóa sản phẩm là xu hướng tất yếu trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của các ngân hàng thương mại. | NG ĐA DẠNG H SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CH. HU NH KHÁNH AN CH. NGUY N TH KIM TUY N TÓM TẮT Trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hiện nay các ngân hàng thương mại cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh trên chính thị trường trong nước nhằm tiếp tục duy trì thị phần và tiếp tục phát triển thị trường mới. Phát triển đa dạng hóa sản phẩm là xu hướng tất yếu trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của các ngân hàng thương mại. Dưới áp lực cạnh tranh ngày càng cao các ngân hàng thương mại Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đến việc đa dạng sản phẩm theo hướng quốc tế hóa để khai thác thị trường bán lẻ nhằm tiếp cận khách hàng và tạo được điểm nhấn khác biệt cho sản phẩm của mình. Tối ưu hóa dịch vụ đa dạng hóa sản phẩm đang là bài toán bức thiết cho các ngân hàng thương mại Việt Nam khi đứng trước thời kỳ hội nhập quốc tế và thị trường cạnh tranh gay gắt. Từ khoá Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại hội nhập quốc tế. SUMMARY During the deeper integration process in the area of banking financel nowadays the commercial banks need to enhance the capacity of competition in the local market in order to maintain their market shares anh keep on developing the new ones. Developing various kinds of products is the key trend in the international reform and integration process of the commercial banks. Under the stricter competitive pressure the Vietnam commercial banks have begun to be interested in diversifying their products with internationalizing orientation to launch the retail markets with the pupose of approaching the potential customers and to create the special feautures for their products. The optimization of services and diversification of products are the unsolved problem for all of the commercial banks in Vietnam in the period of international integration and the stricter competitive markets. Key words Service product diversification commercial banks .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    126    1
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
79    20    2    27-06-2022
88    24    1    27-06-2022
72    22    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.