Thu nhận và khảo sát hoạt tính sinh học của sắc tố prodigiosin từ vi khuẩn Serratia marcescens

Prodigiosin là một hợp chất thứ cấp vi khuẩn. Prodigiosin thu hút được nhiều quan tâm do khả năng sử dụng làm màu tự nhiên, khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, cũng như hoạt chất kháng ức chế miễn dịch và chống khối u. Nghiên cứu này bao gồm SH1 phân lập tuyến trùng EPN H. indica CP16 và tìm hiểu khả năng sản xuất chế phẩm sinh học diệt sâu từ hợp chất này. | Bản tin Khoa học Trẻ số 2 1 2016 57 THU NHẬN VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA SẮC TỐ PRODIGIOSIN TỪ VI KHUẨN SERRATIA MARCESCENS PRODUCTION AND STUDY ON BIOLOGICAL ACTIVITIES OF RED PIGMENT PRODIGIOSIN FROM SERRATIA MARCESCENS Đinh Minh Châu Hồ Thị Bích Phương Nguyễn Hoàng Anh Kha Trần Lâm Tú Quyên Khoa Công nghệ Sinh học Thực phẩm Môi trường Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh SUMMARY Bacterial strain SH1 was isolated from entomopathogenic nematodes EPN Heterorhabditis indica CP 16. Their identification by API 20E Kit as well as by 16S rDNA sequencing showed that it belongs to the species Serratia marcescens. The red pigment produced by the isolate SH1 was confirmed to be its secondary metabolite prodigiosin. Prodigiosin displayed its antibacterial activity against both Gram positive and Gram negative bacteria as well as its insecticidal activity against Spodoptera litura and S. exigua at a dose of 27 66 ng cm2 and24 40 ng cm2 respectively killingapproximately 80 - 90 insects after 120 h of treatment. Keywords bioefficacy bioinsecticides entomopathogenic nematodes EPN ESI-MS insecticidal activity prodigiosin Serratia marcescens ĐẶT VẤN ĐỀ Prodigiosin là một hợp chất thứ cấp vi Nghiên cứu này bao gồm SH1 phân lập tuyến khuẩn. Prodigiosin thu hút được nhiều quan trùng EPN H. indica CP16 và tìm hiểu khả tâm do khả năng sử dụng làm màu tự nhiên năng sản xuất chế phẩm sinh học diệt sâu từ khả năng kháng khuẩn kháng nấm cũng như hợp chất này. hoạt chất kháng ức chế miễn dịch và chống khối u Tsuji et al. 1990 . VẬT LIỆU - PHƯƠNG PHÁP Vật liệu Tuyến trùng Heterorhabditis indica CP 16 do Phân lập vi khuẩntừ tuyến trùng TS. Nguyễn Ngọc Châu Viện Sinh thái Tài Heterorhabditis indica CP 16được tiến hành nguyên Sinh vật Việt Nam cung cấp. Vi khuẩn dựa vào phương pháp của Akhurst 1980 trên chỉ thị Bacillus subtilis Staphylococcus môi trường MacConkey và NBTA. Chủng aureus Escherichia coli Salmonella sp. sâu phân lập được khảo sát hình thái sinh lý và khoang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    176    1    21-07-2024
11    81    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.